Om os

​Høng Varmeværk a.m.b.a blev stiftet 29. november 1962 af 75 forbrugere og er i dag vokset til 1883 forbrugere. Værket på Møllevej 31 blev indviet i 1963. I 2005 blev den sidste kedel på Møllevejsværket demonteret og bygningen tjener nu som lager.


Værket på Banemarken 8 blev indviet i 1978, som rent olieværk. I 1986 blev der udvidet med en halmfyret kedel og i 2004 yderligere udvidet med en flisfyret kedel. Varmeværket opførte i 2009 en akkumuleringstank på 2000 kubikmeter, og i 2010 blev der foretaget udskiftning af den 20 år gamle halmkedel, med en ny på 7,5 MW.


Ligesom fliskedlen er også halmkedlen udstyret med røggaskondensering, som giver kedlen en meget høj virkningsgrad, og samtidigt effektivt renser røggassen for svovldioxid.

i 2018-2020 etablerede Høng Varmeværk et større solvarmeanlæg, med tilhørende 3000 kubikmeter akkumuleringstank, på marken vest for værket. Solvarmeanlægget dækker et areal på over 5 hektar,  og har et solfangerareal på 20.000 kvadratmeter. Solvarmeanlægget producerer 20 - 25% af værkets årlige fjernvarmeproduktion.

 

​Data

​Kedler:

​Fliskedel: ​6,0 MW

​Halmkedel: 7,5 MW

​Oliekedel: ​3,6 MW

​Oliekedel: ​7,0 MW

 


Solvarmeanlæg:                                                            

20.000 m2

Ledningsnet:

Hovedledninger: ca. 38 km

​Stikledninger: ca. 22 km

 

Brændselsforbrug: 2019

​Flis fra sjællandske skove

48,22%
7043 ton

Halm fra lokale landbrug

36,80 %
3753 ton​

Solvarme
14,89 %

​Olie
0,09 %
4025 liter​

 

Varmesalg: 2019

31385

Varmetab i ledningsnet : 2019

ca.​ 26, %