Høng Varmeværk Økonomiske hovedtal 2023:

årsomsætning                             22.254.000

produktionsomkostninger             11.315.519

distributionsomkostninger              7.602.877

administrationsomkostninger          2.360.288

personaleomkostninger                  4.231.726

finansielle omkostninger                   769.176

Vederlag til bestyrelse                      236.274

årets resultat                                   377.000

overdækning overført til 2024        2.069.170

balance pr. 1. januar 2023            75.458.481

 

 

 

 

 

 

//