Grøn omstilling

Høng Varmeværk producerer fjernvarme på basis af halm, træflis og solvarme.

Mere end 99% af værkets varmeproduktion er således vedvarende energi.

Fossilt brændsel i form af fyringsolie anvendes udelukkende til reserve/nødlast, samt rutinemæssig test og afprøvning.

Selv om Høng Varmeværk anser værkets produktion for allerede at være omstillet, planlægges der etableret nye el-baserede produktionsanlæg i form af luft-til-vand varmepumpe, eventuelt suppleret med en el-kedel, og det undersøges om det er muligt at opstille lokale vindmøller til el-forsyningen.

Det forventes at et nyt elbaseret produktionsanlæg vil være i drift senest medio 2029.

//