Målere

 

GENERELT

Varmemålere måler temperaturer og volumen af det fjernvarmevand som strømmer til og fra forbrugsstedet. På basis af disse målinger bestemmes varmeforbrug, volumenforbrug og afkøling.

Varmemåleren er et præcisionsinstrument, og værket varmemålere er underkastet jævnlig stikprøvekontrol for at sikre at målerne lever op til lovens krav om korrekt registrering af varmeforbruget.

Høng Varmeværk anvender flg. målertyper af fabrikat Kamstrup:

Multical 603 - målertype med fjernaflæsning og lækageovervågning​ og permanent driftsovervågning.

Denne type måler vi anvender i dag. Måleren skal installeres med 2 flowmålere og 3 temperaturfølere og i nøje overensstemmelse med fabrikantens installationsvejledning for pdo målere.

Installatører kan få udleveret installationsvejledning ved henvendelse til varmeværket.

Multical 602 - målertype med fjernaflæsning - opsat frem til 2018

Multical 601 - måler - opsat frem til 2012

Multical 66CDE - ældre målertype - er under udfasning.

Har varmeværket ændret din Multical 601 varmemåler, så den nu kan vise gennemsnitlig fremløbstemperatur og returtemperatur med videre så

Tryk her for interaktiv guide til opdateret varmemåler Multical 601

Fjernaflæste målere

Som udgangspunkt er alle Høng Varmeværks varmemålere fjernaflæste.Fjernaflæsningen kan dog svigte som følge af forskellige årsager, hvoraf den mest almindelige er at strømmen til måleren er blevet afbrudt. Det er derfor vigtigt at forbrugerne er opmærksomme på ikke at afbryde strømforsyningen til varmemåleren.Målere,  som af den ene eller den anden årsag er midlertidigt batteriforsynet, kan ikke fjernaflæses.

Sådan virker fjernaflæsningen

Fjernaflæsningen fungerer med at målerne forsynes med et kommunikationsmodul som via et radiosignal med meget lav sendeeffekt sender data fra målerne til varmeværket. Systemet virker ved et "trædestensprincip" hvor signalerne hopper fra måler til måler indtil de opsamles på udvalgte opsamlingspunkter og sendes til værket via en gsm-forbindelse. På denne måde kan der anvendes små radiomoduler med lav effekt.

Adgang til aflæsningsdata

Alle målere vil fremover blive søgt aflæst automatisk d. 1. og d. 15. i hver måned og aflæsningsresultaterne vil blive overført til varmeværkets forbrugersystem. Forbrugere kan til enhver tid henvende sig til varmeværket og få oplyst registrerede aflæsninger af egen måler. Forbrugere kan logge ind på portalen E-Forsyning og se de registrerede fjernaflæsninger.​


De automatiske aflæsninger vil give forbrugere nem adgang til at holde øje med deres varmeforbrug og afkøling, og giver endvidere varmeværket bedre mulighed for at opdage evt. fejl på målere og installationer og vurdere installationernes afkølingsforhold.