Motivationstarif

Fra den 1. januar 2018  blev der indført motivationstarif gældende for alle fjernvarmeforbrugere hos Høng Varmeværk.

Motivationstariffen betyder, at utilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet fortsat vil udløse en ekstrabetaling som opgøres og opkræves i forbindelse med årsopgørelsen. Men som noget nyt vil en ekstra god afkøling også blive belønnet med en mindre varmeregning

Varmeværket har udarbejdet en brochure med information om motivationstariffen som hentes her:

"Få større indflydelse på din varmeregning"

​Det generelle krav til den gennemsnitlige afkøling er uændret 35 grader ved en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 70 grader.

 

Motivationstariffen afregnes alene efter den registrerede returtemperatur, hvilket betyder at der i forhold til afkølingskravet tages hensyn til den individuelle fremløbstemperatur.

 

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er på 30 grader, eller lavere, bliver du belønnet med et fradrag på 1% af dit variable varmeforbrug, målt i MegaWatt-timer, pr. grad som returtemperaturen er lavere end de 30 grader.

 

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er på 40 grader, eller højere, skal du betale et tillæg på 1% af dit variable varmeforbrug, målt i MegaWatt-timer, pr. grad som returtemperaturen er højere end de 40 grader.

 

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er i neutralområdet mellem 30 grader og 40 grader får du hverken tillæg eller fradrag og din varmeregning vil således ikke blive påvirket af motivationstariffen.

Motivationstariffen påvirker ikke de faste rumafgifter eller målerleje.

Det er den gennemsnitlige registrerede returtemperatur, som afgør om man pålægges merbetaling, skal betale mindre, eller ikke bliver påvirket af motivationstariffen.

//