juni 2024

Vandtabet er igen under kontrol.

Efter en lang periode med meget stort vandtab og mange ledningsbrud har en målrettet indsats nu båret frugt.

Varmeværket har i det seneste halvandet år mistet store mængder fjernvarmevand, og i en lang periode lå vandtabet på op til 15000 liter pr. døgn. Efter en lang og målrettet indsats er det nu endeligt lykkedes at få nedbragt vandtabet til ca. 4500 liter pr. døgn.

Eftersøgningsarbejdet efter ledningsbrud har bl.a. omfattet dronebaseret termografiske undersøgelser af ledningsnettet, eftersøgning med Ultraviolet lys i spildevandsbrønde.

Arbejdet med at lokalisere og udbedre ledningsbrud vil fortsætte i de kommende måneder og vil medføre at varmeværkets entreprenører næsten hele tiden er i gang flere steder i Høng By. Arbejdet kan også medføre driftsforstyrrelser, midlertidige afbrydelser af forsyningen, og diverse afspærringer som følge af opgravninger.

Alt dette er desværre uundgåeligt for at sikre opretholdelse af fjernvarmeforsyningen, og varmeværket beder forbrugere, beboere og trafikanter om at udvise overbærenhed med hensyn til de medfølgende gener og vise hensyn overfor entreprenørerne som arbejder derude.

 

 

 

//