Priser

 

Gældende betalingsterminer

10. februar:     
Årsopgørelse for foregående år/a-contobetaling nr. 1 indeværende år

10. maj:           
a-conto betaling nr. 2

10. august:      
a-conto betaling nr. 3

10. november: 
a-conto betaling nr. 4

​Der opkræves a-conto betalinger i henhold til varmebudget som fremsendes ultimo januar måned sammen med årsopgørelsen fra foregående år.

 

Varmeværkets priser fastsættes af varmeværkets bestyrelse, og anmeldes til Energitilsynet før ikrafttrædelse jfr. gældende lovgivning. Priserne er en udmøntning af værkets budget.

 

Takster gældende pr. 1. januar 2024 kan ses via nedenstående link:

//