Gode råd om afkøling

Hvis du har radiatorer:

 • Stil alle radiatorer på samme trin.

  • Én radiator for fuldt blus er en uøkonomisk løsning.

 • Luk aldrig helt for radiatorer i ubenyttede rum eller værelser, der skal være kølige.

  • Stil termostaten på minimum 1, ellers risikerer du skader på bygningen.

 • Stil termostaten mellem trin 3 og 4,

  • så sikrer du en behagelig stuetemperatur på 18–22°C.

  • Hver ekstra grad højere rum temperatur betyder ca.5% større varmeudgift.

 • Lad ikke vinduer stå åbne, når radiatorerne er tændt.

  • Sluk og luft ud i ti minutter, hvorefter du kan lukke op for radiatorerne igen.

​​

 • Dæk aldrig radiatorer til, og brug dem ikke til at tørre tøj på,

  • så virker termostaten ikke.

 • Hvis stuetemperaturen er for lav, selv om termostaten står på 4 eller derover, bør du få tjekket om radiatorerne er store nok, eller om der er fejl på termostat, ventil, eller anlægget i øvrigt.

DET VARME VAND:

 • Sænk temperaturen på dit varme brugsvand.

  • En temperatur på 50°C i den varme hane bør være tilstrækkelig.

//