Høng Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

 

 

NYHED

Breve til varmeværket kan nu afleveres i postkassen,  som er opsat på den gamle

varmeværksbygning på Møllevej 31.

Postkassen vil blive tømt et par gange om ugen.

AFBRYDELSER AF FJERNVARMEFORSYNINGEN TORSDAG 18. JULI.

På grund af større nødvendige reparationsarbejder på fjernvarmehovedledninger på Hovedgaden og Jernbanevej vil en række forbrugere blive ramt af afbrydelser/driftsforstyrrelser på fjernvarmeforsyningen torsdag d. 18. juli i dagtimerne fra kl. ca. 08.00.

forbrugere på:

  • Hovedgaden 1 - 5
  • Jernbanevej
  • Vestre Fuglsangsvej
  • Banemarken

Kan blive berørt af afbrydelserne.

Varmeværket beklager de gener som dette medfører og vil søge at begrænse afbrydelserne mest muligt.

 

 

Sommeren er kommet

I sommerperioden hvor varmeanlæggene i boligerne ikke trækker så meget varme falder cirkulationen og dermed også temperaturen i fjernvarmeledningsnettet.

Nogle forbrugere kan opleve at der er længere "ventetid" på det varme brugsvand end i vinterhalvåret. Det skyldes typisk at cirkulationen i fjernvarmestikledningerne i installationer uden varmeforbrug eller "tomgangsvarme" kan gå helt i stå ind imellem at der bruges varmt vand, og at der så skal cirkuleres tilstrækkeligt "nyt" fjernvarmevand til at stikledningen l "varmes op igen" før der kommer varmt fjernvarmevand frem til installationens vandvarmer.

Varmeværket søger at opretholde en temperatur på minimum 60 grader i hovedledningsnettet året rundt jfr. værkets leveringsbestemmelser, således at forbrugerne har mulighed for at opnå en tilsvarende fremløbstemperatur.

Det er dog den enkelte installations indretning og indstilling,  som styrer cirkulationen gennem installationen og dermed den aktuelle fremløbstemperatur i installationen.

Cirkulationen i den enkelte installation er således ikke et forhold som varmeværket har nogen indflydelse på, og dermed heller ikke noget som værket har mulighed for at regulere eller har noget ansvar for.

Stillestående varmemålere

På varmemåleren kan man bl.a. aflæse hvor meget energi der er forbrugt (E1), hvor høj fjernvarmetemperaturen er i fremløbet til installationen (T1), Hvor høj fjernvarmetemperaturen er i returløbet fra installationen (T2), og hvor meget cirkulation der er i installationen angivet i liter pr. time (l/h).

om sommeren hvor varmeinstallationen ikke trækker så meget varme, skal man være opmærksom på at cirkulationen i perioder kan stå helt stille, og at aflæsninger af f.eks. fremløbstemperatur (T1) og returløbstemperatur (T2) ikke kan anses for at være anvendelige såfremt at der ikke samtidigt er en vis cirkulation gennem installationen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

opdateret 17. juni 2024

VARMEVÆRKET EFTERSØGER FORTSAT LEDNINGSBRUD.

Det er lykkedes at lokalisere og udbedre flere brud, og vandtabet er nedbragt væsentligt. Varmeværket mister dog fortsat ca. 4500 liter fjernvarmevand i døgnet, så vi fortsætter eftersøgningen efter de resterende utætheder.

Ledningsbrud kan være enten på de nedgravede fjernvarmerør i gader, fortove og græsarealer,  haver, indkørsler eller inde i en bygning.

Tegn på brud på de nedgravede fjernvarmerør kan være damp fra overflader eller brønde,  tørre pletter hvor de umiddelbare omgivelser ellers er våde af regn eller sne, eller synligt udstrømmende grønligt fjernvarmevand.

Tegn på brud inde i en bygning kan være unormal høj luftfugtighed/damp, unormal støj fra varmeinstallationen,  unormalt varme gulve, eller synligt udstrømmende grønligt fjernvarmevand.

Fjernvarmevandet er tilsat en sporingsfarve der giver vandet et lysegrønt flouriserende skær.

BEMÆRKER DU TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMENETTET SÅ

KONTAKT STRAKS VARMEVÆRKET PÅ TELEFON 58852432!

--------------------------------------------------------------

Udskiftning af varmemålere i gang

mange forbrugere vil i den kommende tid skulle have skiftet varmemåler

Høng Varmeværk er gået i gang med en systematisk udskiftning af ældre varmemålere. Da langt de fleste varmemålere er installeret inde i boligerne vil mange forbrugere i den kommende tid blive kontaktet af varmeværket for at få adgang til målerinstallationen.

I almindelige en-familie huse og lejligheder vil der blive installeret en ny batteriforsynet varmemåler af typen Kamstrup Multical 403. 

De nye målere er som standard udstyret med fjernaflæsningsmodul til trådløs fjernaflæsning af måleren.

I en del installationer vil måleren også skulle udstyres med en antenne.

gamle målere aflæses før nedtagning, og målerne opbevares af værket i en periode i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove, og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Læs mere

Forbrugsoplysninger

7 gange årligt (oktober - april) sender Høng Varmeværk mails og sms´er ud med oplysning om forbruget, som varmeværket iflg. nye EU-regler er forpligtet til at fremsende i fyringssæsonen.

Beskeden bliver afsendt fra: no_reply@forsyningsservice.dk

 

Fjernvarme den grønne løsning

​Med fjernvarme fra Høng Varmeværk er du sikret en nem, stabil og konkurrencedygtig varmeforsyning,  med størst muligt hensyn til klimaet.

Kontakt os på telefon 58852432

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Læs mere

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Læs mere

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Læs mere

Download App

Klik på nedenstående link for at hente App'en, og følg dit varmeforbrug, uanset hvor du er.

Læs mere
//