Forsyningen er normal

Ring 5885 2432 hvis du ser tegn på brud på fjernvarmenettet.

Kontoret er lukket for personlige henvendelser ind til videre.

Telefoniske henvendelser vil blive søgt besvaret indenfor normal kontortid.

Høng Varmeværk er midlertidigt

overgået til alternativt beredskab pga. coronakrisen

​​Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

(hverdage)

​​

​​​​​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

  

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

VARMEVÆRKET UDSKYDER FORFALDSDATO.

Forfaldsdatoen for årets 2. a-conto-betaling udskydes ekstraordinært med

1 måned, fra 10. maj til 10. juni 2020.

Udsættelsen sker for at imødekomme eventuelle likviditetsvanskeligheder for værkets forbrugere, som følge af corona-krisen.

Beløbet til indbetaling vil være uændret, men opkrævningen forfalder altså først til betaling 1 måned senere end normalt.

øvrige betalinger i 2020 vil ske planmæssigt, og vil blive opkrævet med forfald hhv. d. 10. august og d. 10. november.

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ UBESTEMT TID

På grund af regeringens forbud mod større forsamlinger, er varmeværkets ordinære generalforsamling 2020 udsat på ubestemt tid.

Vi håber at det i løbet af foråret bliver muligt, at fastsætte en ny dato for afholdelse af generalforsamling.

----------------------------------------------------------------------------------------------

RING 58 85 24 32 HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMEN!

​​​

​BRUD PÅ FJERNVARMEN

Bruddet kan være i fjernvarmerørene i gaderne, i en stikledning på privat grund eller i en installation inde i en bygning.

Tegn på brud udendørs kan være damp fra jordoverflader eller vejriste, områder på veje, fortove og stier, som tørrer markant hurtigere end omgivelserne efter regn, områder på veje fortove og stier, som tør hurtigere end omgivelserne efter frost og sne.

Der kan også i nogle tilfælde observeres udstrømmende vand med en grønlig farve på jordoverflade eller belægning. Fjernvarmevandet er tilsat en lysegrøn sporfarve.

Tegn på brud inde i bygninger kan være våde og/eller fugtige områder på gulve, unormal høj luftfugtighed, unormalt varme områder på gulve, eller unormal støj/susen fra varmeinstallationen.

​----------------------------------------------------------------------------------------------

Høng Varmeværk er i øjeblikket i særligt beredskab grundet coronakrisen

Dette betyder bl.a. at værket indtil videre kun vil udføre kundebesøg som er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen, og hvor værket vurderer at problemet kan ligge indenfor værkets ansvarsområde.

Varmeværkets kontor vil være lukket for personlige henvendelser foreløbigt resten af måneden.

telefoniske henvendelser vil fortsat blive søgt besvaret i muligt omfang indenfor normal kontortid 08.30-11.30.

​----------------------------------------------------------------------------------------

​----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Det er internationalt anerkendt at anvendelse af biomasse til energiproduktion er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding,  som et biprodukt til det nyttetræ,  som er skovbrugets egentlige hovedprodukt. 

Der dyrkes og fældes således ikke træer alene med det formål at brænde det af. Det kan simpelthen ikke betale sig.


Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften og bindes i træet. 

Når træet afbrændes, frigives CO2 til luften og kan optages af ny bevoksning.

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug og er et biprodukt af kornproduktion.

Når kornet vokser på marken optager det CO2 fra luften og binder det i planten. Når halmen så afbrændes frigives CO2 til luften og kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus-tiden.
Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 5 - 15 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

prisudvikling kurve2

HØNG VARMEVÆRK SØGER NY MEDARBEJDER
11-05-2020
Høng Varmeværk søger en ny driftsassistent til drift, vedligeholdelse og vagttjeneste
» Læs mere....
GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
23-03-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....
VARMEVÆRKET GÅR I NØDBEREDSKAB
12-03-2020
Fra torsdag d. 12. marts overgår Høng Varmeværk midlertidigt til nødberedskab. Ind til videre, vil kun de opgaver der er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen blive udført.
» Læs mere....
BRAND PÅ VARMEVÆRKET
12-03-2020
Tirsdag d. 10. marts opstod der brand i værkets halmopriveranlæg.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net