Høng Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

 

 

NYHED

Breve til varmeværket kan nu afleveres i postkassen,  som er opsat på den gamle

varmeværksbygning på Møllevej 31.

Postkassen vil blive tømt et par gange om ugen.

opdateret 23. april 2024

VARMEVÆRKET MISTER FORTSAT STORE MÆNGDER FJERNVARMEVAND!

HJÆLP OS MED AT FINDE LEDNINGSBRUDDET!

Varmeværket mister nu op mod 11000 liter fjernvarmevand i døgnet!

Ledningsbrud kan være enten på de nedgravede fjernvarmerør i gader, fortove og græsarealer,  haver, indkørsler eller inde i en bygning.

Tegn på brud på de nedgravede fjernvarmerør kan være damp fra overflader eller brønde,  tørre pletter hvor de umiddelbare omgivelser ellers er våde af regn eller sne, eller synligt udstrømmende grønligt fjernvarmevand.

Tegn på brud inde i en bygning kan være unormal høj luftfugtighed/damp, unormal støj fra varmeinstallationen,  unormalt varme gulve, eller synligt udstrømmende grønligt fjernvarmevand.

Fjernvarmevandet er tilsat en sporingsfarve der giver vandet et lysegrønt flouriserende skær.

BEMÆRKER DU TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMENETTET SÅ

KONTAKT STRAKS VARMEVÆRKET PÅ TELEFON 58852432!

---------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling 2024                                 

Blev afholdt mandag den 22. april 2024 kl. 19.00 i Rosenvængets selskabslokaler v/Høng Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Palle Krogh blev valgt som dirigent
 2. Beretning af det forløbne år blev fremlagt af bestyrelsesformand Søren Larsen
 3. Det reviderede årsregnskab blev fremlagt for generalforsamlingen  og  godkendt
  1. link til årsrapport 2023
  2. link til specifikationer til årsrapport 2023
 4. Budget for indeværende regnskabsår blev fremlagt for generalforsamlingen til orientering.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år blev fremlagt og godkendt:
  1. driftsmæssige investeringer dkk 1000.000
  2. udskiftning af varmemålere: dkk   500.000
  3. ledningsrenovering 2025: rammebudget dkk 10.000.000
  4. flytning/evt. udskiftning af bypumper/renovering af netcentral 2025: rammebudget dkk 1.000.000
 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Punktet udgik da der ikke var indkommet forslag ved deadline 12 dage før generalforsamlingen
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
  1. Peter With Jensen blev genvalgt og Klaus Øberg valgt til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
  1. Søren Ole Sørensen blev genvalgt og Lars Falster valgt som hhv. 1. suppleant og 2. suppleant.
 9. Valg af revisor
  1. PWC v/senior manager, statsaut. revisor René Poulsen blev genvalgt som værkets revisor.
 10. Eventuelt
  1. Formanden takkede Hasse Lundquist for hans mangeårige indsats i varmeværkets bestyrelse

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udskiftning af varmemålere i gang

mange forbrugere vil i den kommende tid skulle have skiftet varmemåler

Høng Varmeværk er gået i gang med en systematisk udskiftning af ældre varmemålere. Da langt de fleste varmemålere er installeret inde i boligerne vil mange forbrugere i den kommende tid blive kontaktet af varmeværket for at få adgang til målerinstallationen.

I almindelige en-familie huse og lejligheder vil der blive installeret en ny batteriforsynet varmemåler af typen Kamstrup Multical 403. 

De nye målere er som standard udstyret med fjernaflæsningsmodul til trådløs fjernaflæsning af måleren.

I en del installationer vil måleren også skulle udstyres med en antenne.

gamle målere aflæses før nedtagning, og målerne opbevares af værket i en periode i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove, og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Læs mere

Forbrugsoplysninger

7 gange årligt (oktober - april) sender Høng Varmeværk mails og sms´er ud med oplysning om forbruget, som varmeværket iflg. nye EU-regler er forpligtet til at fremsende i fyringssæsonen.

Beskeden bliver afsendt fra: no_reply@forsyningsservice.dk

 

Fjernvarme den grønne løsning

​Med fjernvarme fra Høng Varmeværk er du sikret en nem, stabil og konkurrencedygtig varmeforsyning,  med størst muligt hensyn til klimaet.

Kontakt os på telefon 58852432

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Læs mere

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Læs mere

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Læs mere

Download App

Klik på nedenstående link for at hente App'en, og følg dit varmeforbrug, uanset hvor du er.

Læs mere