Fjernvarmeforsyningen er normal

der er ingen registrerede driftsforstyrrelser.

Droneflyvning udføres

mandag aften 22. februar/natten til tirsdag 23. februar

ifm. termografiske undersøgelser

​​​​

​​Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Sikker mail

Send sikker mail via linket nederst på siden.

Varmeværkets kontor

er åbent for telefoniske henvendelser

Hverdage   08.30 - 11.30

Kontoret er lukket i perioden

4. - 14. marts 2021

​​​

Kontoret er i øjeblikket lukket for personlige henvendelser pga.

Corona beredskab.​​

​​​​​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

  

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

BÆREDYGTIG BIOMASSE


Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove,  og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Det er internationalt anerkendt at anvendelse af biomasse til energiproduktion er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding, som et biprodukt til det nyttetræ, som er skovbrugets egentlige hovedprodukt.

Der dyrkes og fældes således ikke træer, alene med det formål at brænde det af. Det kan simpelthen ikke betale sig!


Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften, og bindes i træet.

Når træet afbrændes, frigives CO2 til luften og kan optages af ny bevoksning.

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug og er et biprodukt af kornproduktion.

Når kornet vokser på marken, optager det CO2 fra luften, og binder det i planten. Når halmen så afbrændes, frigives CO2 til luften, som kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus-tiden.
Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 10 - 20 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.

RING 58 85 24 32 HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMEN!

​​​

​TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMEN:

Et brud kan være i fjernvarmerørene i gaderne, i en stikledning på privat grund eller i en installation inde i en bygning.

Tegn på brud udendørs kan være damp fra jordoverflader eller vejriste, områder på veje, fortove og stier, som tørrer markant hurtigere end omgivelserne efter regn, områder på veje fortove og stier, som tør hurtigere end omgivelserne efter frost og sne.

Der kan også i nogle tilfælde observeres udstrømmende vand med en grønlig farve på jordoverflade eller belægning. Fjernvarmevandet er tilsat en lysegrøn sporfarve.

Tegn på brud inde i bygninger kan være våde og/eller fugtige områder på gulve, unormal høj luftfugtighed, unormalt varme områder på gulve, eller unormal støj/susen fra varmeinstallationen.

FLERE DRONER PÅ VEJ TIL HØNG

Høng Varmeværk har natten mellem 2. og 3. februar udført termografisk undersøgelse af fjernvarmenettet ved brug af droner.

Undersøgelsen blev ikke helt afsluttet, hvorfor der planlægges på yderligere flyvninger i den nærmeste fremtid.

Droneflyvninger udføres for Høng Varmeværk af firmaet BL Termografi.

Alle flyvninger udføres af professionelle autoriserede droneoperatører og flyvningerne anmeldes til myndighederne efter gældende regler.

​-----------------------------------------------------------------------------------------------------


FJERNVARME - DEN GRØNNE LØSNING!

Med fjernvarme fra Høng Varmeværk er du sikret en nem, stabil og konkurrencedygtig varmeforsyning,  med størst muligt hensyn til klimaet.

Fjernvarmen i Høng produceres på solvarme fra vores store solvarmeanlæg, samt CO2 neutral dansk produceret halm og træflis.

Dette giver en varmeforsyning som er næsten 100% CO2 neutral, hvilket er langt bedre end løsninger baseret på elektricitet, hvoraf en stor del fortsat kommer fra kul og oliefyrede kraftværker.

Køber du f.eks.  en varmepumpe, skal du hvert år bekoste et lovpligtigt eftersyn, du skal sørge for løbende vedligeholdelse af varmepumpen,  og når varmepumpen en dag er slidt op, ja så skal du ud og købe en ny...

Med fjernvarme er det os der sørger for din varmeforsyning!

varmen er der altid, og hvis fjernvarmestikledningen en dag skal skiftes ud, sørger vi også for det. Uden at du skal have penge op af lommen!

Du kan fokusere på andre ting,  mens vi sørger for,  at du altid har en stabil og klimavenlig varmeforsyning.

Høng Varmeværk er et andelsselskab ejet af forbrugerne.

Kom og vær med!

ÅRSOPGØRELSER PÅ VEJ
27-01-2021
Høng Varmeværk har udsendt årsopgørelser vedr. 2020 samt nye varmebudgetter for 2021
» Læs mere....
HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
22-10-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
STIGNINGER I RUMVARMEAFGIFT FÅR INGEN BETYDNING I HØNG
09-10-2020
de bebudede forhøjelser af den såkaldte rumvarmeafgift rammer ikke CO2 neutrale Høng Varmeværk
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net