Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Fjernvarmeforsyningen er normal

Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser

​​​

​​​Sikker mail

Send sikker mail via linket nederst på siden.

Varmeværkets kontor

er åbent hverdage   08.30 - 11.30

Onsdag er der lukket for personlig henvendelse.

​​


​​​​​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

  

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

Ordinær generalforsamling

Blev afholdt tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00 i

Rosenvængets selskabslokaler v/Høng Hallen

Endelig Dagsorden:

1.​Søren Ole Sørensen blev valgt som dirigent

2.​Formanden aflagde beretning vedr. det forløbne år

3.​Det reviderede årsregnskab blev fremlagt af revisionsselskabet PWC, og blev godkendt af generalforsamlingen.

4.​Budget for 2021 blev fremlagt for generalforsamlingen

5.​Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år     blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen:

   Investeringsplan 2021:

       Ledningsrenovering:

          Flintegårdsvej/Fynsvej/Skovvej  7.000.000​       

Driftsmæssige investeringer:

          SRO opgradering                           100.000

          Varmemålere                                  300.000

          Ny UPS tavle                                  100.000

          Hard/Software/netværk                  100.000

          Overvågning                                   180.000

Øvrige:

Oliekedler/eltavler/pumper                        200.000

Sum                                                        7.980.000 kr.

6.​Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

   punkt 6 udgik da der ikke var indkommet forslag.

7.​Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Palle Krogh – blev genvalgt 

Søren Larsen – blev genvalgt

8.​Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode:

Klaus Øberg – blev genvalgt

Jens Wittrock – blev genvalgt

9.​Valg af revisor: PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt

10.​Eventuelt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

BÆREDYGTIG BIOMASSE


Høng Varmeværk producerer fjernvarme ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove,  og halm fra landbrug i nærområdet. Endvidere produceres 20 - 25% af fjernvarmen på solvarme.

Det er internationalt anerkendt at anvendelse af biomasse til energiproduktion er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding, som et biprodukt til det nyttetræ, som er skovbrugets egentlige hovedprodukt.

Der dyrkes og fældes således ikke træer, alene med det formål at brænde det af. Det kan simpelthen ikke betale sig!


Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften, og bindes i træet.

Når træet afbrændes, frigives CO2 til luften og kan optages af ny bevoksning.

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug og er et biprodukt af kornproduktion.

Når kornet vokser på marken, optager det CO2 fra luften, og binder det i planten. Når halmen så afbrændes, frigives CO2 til luften, som kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus-tiden.
Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 10 - 20 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.

RING 58 85 24 32 HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMEN!

​​​

​TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMEN:

Et brud kan være i fjernvarmerørene i gaderne, i en stikledning på privat grund eller i en installation inde i en bygning.

Tegn på brud udendørs kan være damp fra jordoverflader eller vejriste, områder på veje, fortove og stier, som tørrer markant hurtigere end omgivelserne efter regn, områder på veje fortove og stier, som tør hurtigere end omgivelserne efter frost og sne.

Der kan også i nogle tilfælde observeres udstrømmende vand med en grønlig farve på jordoverflade eller belægning. Fjernvarmevandet er tilsat en lysegrøn sporfarve.

Tegn på brud inde i bygninger kan være våde og/eller fugtige områder på gulve, unormal høj luftfugtighed, unormalt varme områder på gulve, eller unormal støj/susen fra varmeinstallationen.

​-----------------------------------------------------------------------------------------------------


FJERNVARME - DEN GRØNNE LØSNING!

Med fjernvarme fra Høng Varmeværk er du sikret en nem, stabil og konkurrencedygtig varmeforsyning,  med størst muligt hensyn til klimaet.

Fjernvarmen i Høng produceres på solvarme fra vores store solvarmeanlæg, samt CO2 neutral dansk produceret halm og træflis.

Dette giver en varmeforsyning som er næsten 100% CO2 neutral, hvilket er langt bedre end løsninger baseret på elektricitet, hvoraf en stor del fortsat kommer fra kul og oliefyrede kraftværker.

Køber du f.eks.  en varmepumpe, skal du hvert år bekoste et lovpligtigt eftersyn, du skal sørge for løbende vedligeholdelse af varmepumpen,  og når varmepumpen en dag er slidt op, ja så skal du ud og købe en ny...

Med fjernvarme er det os der sørger for din varmeforsyning!

varmen er der altid, og hvis fjernvarmestikledningen en dag skal skiftes ud, sørger vi også for det. Uden at du skal have penge op af lommen!

Du kan fokusere på andre ting,  mens vi sørger for,  at du altid har en stabil og klimavenlig varmeforsyning.

Høng Varmeværk er et andelsselskab ejet af forbrugerne.

Kom og vær med

FJERNVARMELEDNINGER SKAL UDSKIFTES FLERE STEDER I HØNG
20-05-2021
Høng Varmeværk planlægger udskiftning af fjernvarmeledninger på Flintegårdsvej, Fynsvej og Skovvej i 2021
» Læs mere....
HØNG VARMEVÆRKS HJERTESTARTER ER IGEN PÅ PLADS
20-04-2021
Høng Varmeværks hjertestarter er igen på plads efter at have været nedtaget for reparation/service
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net