marts 2024

Stort vandtab og mange ledningsbrud holder Høng Varmeværk beskæftiget

Varmeværket mister store mængder fjernvarmevand og har gjort det gennem længere tid.

På trods af lokalisering og udbedring af en række ledningsbrud i løbet af 2023 er vandtabet fortsat uacceptabelt højt.

i skrivende stund forsvinder ca. 14.000 liter fjernvarmevand hvert eneste døgn.

Arbejdet med at lokalisere og udbedre ledningsbrud medfører at varmeværkets entreprenører næsten hele tiden er i gang flere steder i Høng By. Det kan også medføre driftsforstyrrelser, midlertidige afbrydelser af forsyningen, og diverse afspærringer som følge af opgravninger.

Alt dette er desværre uundgåeligt for at sikre opretholdelse af fjernvarmeforsyningen, og varmeværket beder forbrugere, beboere og trafikanter om at udvise overbærenhed med hensyn til de medfølgende gener og vise hensyn overfor entreprenørerne som arbejder derude.