Ledningsarbejder er nu afsluttet

Arbejdet med at udskifte fjernvarmeledninger på Skovvej og Fynsvej er nu afsluttet.

Fjernvarmeforsyningen er normaliseret, Vejspærringerne er værk,  vejene er blevet asfalteret og fortovene er reetableret, der hvor der har været gravet.

Der pågår fortsat afsluttende arbejder ved tilslutningen til enkelte huse.

Vi takker forbrugerne for den velvilje og tålmodighed i har udvist de sidste par måneder.

Nyheder

Kontoret er lukket

Kontoret er lukket i perioden 25. juli - 12. august 2022 Uopsættelige henvendelser kan rettes til vagten på tlf. 58 85 24 32 eller mail@h-varme.net  …

Ingen tilskud til varmepumper i Høng

Ingen tilskud til varmepumper i  Høng. ​ I bestræbelserne på at få udskiftet gamle oliefyr til noget mere miljørigtigt indføres der nye statstilskud…

Krav om trykprøver efter skader

Krav om trykprøver efter skader. ​Varmeværket må ind i mellem konstatere at der er brud på fjernvarmesystemet et sted i byen. Det sker at et sådant b…