Behersket stigning i fjernvarmepriserne i Høng pr. 1. januar 2024

Som følge af generelt stigende omkostninger til bl.a. brændsel, elektricitet reservedele, etc., vil fjernvarmepriserne i Høng pr. 1. januar 2024 stige med ca. 7,2% for et såkaldt "standardhus" med et areal på 130 kvadratmeter og en årligt fjernvarmeforbrug på 18,1 MegaWattimer.

Dette betyder, at den samlede årlige omkostning til fjernvarme for et "standardhus" forsynet med fjernvarme fra Høng Varmeværk vil stige med 1.152,62 kr. inkl. moms fra 16002,38 kr. til 17.155,00 kr. inkl. moms.

Såvel variabel varmepris som faste afgifter berøres af stigninger.

Alle værkets forbrugere vil i løbet af oktober måned, modtage et brev fra varmeværket med varsling af prisstigninger, samt takstblad gældende pr. 1. januar 2024. Varslingsbrevet udsendes sammen med a-conto opkrævning til betaling i november måned. Forbrugere tilmeldt betalingsservice vil modtage brevet som et bilag til betalinger for november måned.

bemærk at "standardhuset" er en konstrueret model, beregnet for vurdering af priser, prissammenligning og prisudvikling.

Prisstigningers betydning for den enkelte forbruger afhænger af boligen/ejendommens faktiske størrelse og varmeforbrug.