Krav om trykprøver efter skader

1. oktober 2020

Krav om trykprøver efter skader.

​Varmeværket må ind i mellem konstatere at der er brud på fjernvarmesystemet et sted i byen.

Det sker at et sådant brud opstår inde hos en forbruger - og nogle gange er der tale om brud på en gulvvarmeinstallation. For forbrugeren kan bruddet betyde skader på ejendommen som medfører omfattende og langvarige reparationsarbejder i forbindelse med opbrydning af gulve, udtørring, reparation af varmeinstallation og reetablering.

 

For varmeværket medfører sådanne brud driftsforstyrrelser for de øvrige forbrugere og forbrug af ressourcer til at søge at lokalisere bruddet, og kan også betyde betragteligt tab af fjernvarmevand og energi.

 

For at sikre at reparationsarbejder er udført så det kan modstå de forekommende tryk i fjernvarmenettet, kræver varmeværket at installationen trykprøves til et prøvetryk på 9 bar, inden reetablering. Dette sker for at sikre en stabil fjernvarmeforsyning og forebygge at der sker nye brud på samme installation inden for kort tid, med deraf følgende omkostninger og gener for forbrugere og varmeværk