Fjernvarmekunder hos Høng Varmeværk er ikke berettiget til at modtage den såkaldte varmecheck.

Varmechecken tildeles borgere der har eget naturgasfyr, fjernvarme der udelukkende eller i høj grad er produceret på naturgas,  eller borgere med elvarme der havde et elforbrug på mindst 1500 kwh i december måned 2021.

Herudover er det en betingelse for varmechecken at husstandens indkomst i 2020 var mindre end 706.000 kr. før AM-bidrag.

Til gengæld kan fjernvarmekunderne i Høng glæde sig over at den variable fjernvarmepris i Høng i hele 2022 er sat ned til 562,50 kr. pr. MWh

Og selv om den variable fjernvarmepris i Høng pr. 1. januar 2023 stiger til 652,50 kr. pr. MWh, er dette en væsentligt mindre stigning end den som landets naturgasforbrugere rammes af.