FJERNVARMELEDNINGER SKAL UDSKIFTES FLERE STEDER I HØNG

​Fjernvarmeledningerne flere steder i Høng by er blevet så gamle at de skal udskiftes.

Det betyder at varmeværket som et led i værkets vedligeholdelse, planlægger at udføre gravearbejder flere steder i byen i løbet af perioden fra juni til oktober 2021.


Det er fjernvarmeledningerne på Flintegårdsvej, Fynsvej og Skovvej som planlægges udskiftet. Ved udskiftningen vil de gamle fjernvarmerør som udgangspunkt blive gravet op og erstattet med nye - langt bedre isolerede - fjernvarmerør af twin-typen, hvor begge fjernvarmerørene er samlet i ét isoleret rør, hvilket giver en væsentlig reduktion af varmetabet.


Både hovedledningerne i vejarealer og fortove og stikledningerne der går helt ind i husene vil blive udskiftet. 


Arbejdet, som forventes at blive påbegyndt på Flintegårdsvej i løbet af  juni måned, kan ikke undgå at medføre nogle gener for forbrugere og trafikanter mens arbejdet står på. 


Til gengæld forventer varmeværket at de nye ledninger har en meget lang levetid, så værket ikke behøver at ulejlige forbrugerne igen de næste mange år.


Høng Varmeværk forventer at udføre renoveringsarbejder af denne type og størrelsesorden cirka hvert andet år

FJERNVARMELEDNINGER SKAL UDSKIFTES FLERE STEDER I HØNG
20-05-2021
Høng Varmeværk planlægger udskiftning af fjernvarmeledninger på Flintegårdsvej, Fynsvej og Skovvej i 2021
» Læs mere....
HØNG VARMEVÆRKS HJERTESTARTER ER IGEN PÅ PLADS
20-04-2021
Høng Varmeværks hjertestarter er igen på plads efter at have været nedtaget for reparation/service
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net