ÅRSOPGØRELSER PÅ VEJ

​Høng Varmeværk har nu udsendt årsopgørelser vedr. fjernvarmeforbrug, faste afgifter mv. for året 2020.


Samtidigt er udsendt budgetter for 2021 med opkrævning af første rate, som skal betales senest 10. februar.


Har man betalt for meget a-conto for 2020 i forhold til det målte forbrug, vil dette blive modregnet i første rate, således at betalingen 10. februar bliver mindre.


Har man betalt for lidt a-conto for 2020 i forhold til det målte forbrug, vil dette blive tillagt første rate, således at betalingen 10. februar bliver større.


Forbrugere som er tilmeldt betalingsservice vil typisk kunne se opgørelse og budget i deres netbank.


Forbrugere som ikke er tilmeldt betalingsservice vil modtage årsopgørelse og nyt budget pr. brev.

ÅRSOPGØRELSER PÅ VEJ
27-01-2021
Høng Varmeværk har udsendt årsopgørelser vedr. 2020 samt nye varmebudgetter for 2021
» Læs mere....
HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
22-10-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
STIGNINGER I RUMVARMEAFGIFT FÅR INGEN BETYDNING I HØNG
09-10-2020
de bebudede forhøjelser af den såkaldte rumvarmeafgift rammer ikke CO2 neutrale Høng Varmeværk
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net