GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS

​I Henhold til vedtægter for Høng Varmeværk skal ordinær generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Det vil sige at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned.


På grund af de tiltag som landets regering har iværksat for at forebygge udbredelsen af smitte med coronavirus Covid-19, er det i år ikke muligt at overholde dette.


Værkets bestyrelse har derfor besluttet at udskyde generalforsamlingen indtil det igen bliver muligt og forsvarligt at gennemføre større forsamlinger.


Generalforsamlingen vil blive varslet mindst 14 dage før afholdelse med annoncering i en lokal avis.


Bestyrelsen for Høng Varmeværk a.m.b.a.

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
23-03-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....
VARMEVÆRKET GÅR I NØDBEREDSKAB
12-03-2020
Fra torsdag d. 12. marts overgår Høng Varmeværk midlertidigt til nødberedskab. Ind til videre, vil kun de opgaver der er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen blive udført.
» Læs mere....
BRAND PÅ VARMEVÆRKET
12-03-2020
Tirsdag d. 10. marts opstod der brand i værkets halmopriveranlæg.
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
12-03-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net