GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS

​I Henhold til vedtægter for Høng Varmeværk skal ordinær generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Det vil sige at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned.


På grund af de tiltag som landets regering har iværksat for at forebygge udbredelsen af smitte med coronavirus Covid-19, er det i år ikke muligt at overholde dette.


Værkets bestyrelse har derfor besluttet at udskyde generalforsamlingen indtil det igen bliver muligt og forsvarligt at gennemføre større forsamlinger.


Generalforsamlingen vil blive varslet mindst 14 dage før afholdelse med annoncering i en lokal avis, i henhold til værkets vedtægter.


Bestyrelsen for Høng Varmeværk a.m.b.a.

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
29-06-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
10-06-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
09-06-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-05-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net