BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme bl.a. ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove og halm fra landbrug i omegnen.

Det er internationalt anerkendt, at anvendelse af biomasse til energiproduktion, er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i sjællandske skove i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding som et biprodukt til det nyttetræ som er skovbrugets egentlige hovedprodukt. Der dyrkes og fældes således ikke træer alene med det formål at brænde det af.


Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften og bindes i træet. Når træet afbrændes frigives CO2 til luften kan optages af ny bevoksning.


Såfremt træet fra udtynding efterlades tll at rådne i skovbunden, udledes der som en følge af nedbrydningsprocessen en tilsvarende mængde drivhusgasser til atmosfæren.

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug, og er et biprodukt af kornproduktion.Når kornet vokser på marken optager det CO2 fra luften og binder det i planten. Når halmen så afbrændes, frigives CO2 til luften og kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus tiden.

Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 5 - 15 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
29-06-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
10-06-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
09-06-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-05-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net