BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG

Bæredygtig biomasse

Høng Varmeværk producerer fjernvarme bl.a. ved forbrænding af biomasse i form af træ/skovflis fra sjællandske skove og halm fra landbrug i omegnen.

Det er internationalt anerkendt, at anvendelse af biomasse til energiproduktion, er vedvarende energi, og at biomassen kan betragtes som CO2 neutralt brændsel.

Den træflis som anvendes af Høng Varmeværk produceres typisk i sjællandske skove i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding, som et biprodukt til det nyttetræ, som er skovbrugets egentlige hovedprodukt. Der dyrkes og fældes således ikke træer alene med det formål at brænde det af.

Til flis anvendes det træ, som ikke kan anvendes til andre formål, og som derfor også har den mindste værdi.


Når træet vokser i skoven optages CO2 fra luften og bindes i træet. Når træet afbrændes frigives CO2 til luften kan optages af ny bevoksning.


Såfremt træet fra udtynding efterlades tll at rådne i skovbunden, udledes der som en følge af nedbrydningsprocessen en tilsvarende mængde drivhusgasser til atmosfæren. 

Halmen der anvendes produceres på lokale landbrug, og er et biprodukt af kornproduktion.Når kornet vokser på marken optager det CO2 fra luften og binder det i planten. Når halmen så afbrændes, frigives CO2 til luften og kan optages af den næste sæsons afgrøder.

I begge tilfælde er der tale en en cyklus, hvor CO2 skiftevis optages fra atmosfæren og bindes, for derefter at frigives, for så igen at blive optaget o.s.v.

Forskellen på halm og flis er cyklus tiden.

Hvor halms cyklus er 1-årig, kan træflisens cyklus variere langt mere, i princippet fra 1 - 50 år. En typisk cyklustid for flis er nok ca. 5 - 15 år.

For både halm og flis kan den skiftevise binding og frigivelse af CO2 betragtes som en balance, hvor ​slutsummen er nul.


Når halm og flis produceres og transporteres forbruges der små mængder af konventionelt fossilt brændstof, som f.eks. diesel og benzin. dette udgør typisk kun 3 - 5 % af den energimængde som er i biomassen. Til sammenligning er omkring 50% af den elektricitet der hentes ud af danske stikkontakter produceret ved forbrænding af fossile brændsler som naturgas, kul og olie.


De eksisterende vindmøller og solceller kan langtfra producere den nødvendige mængde elektricitet til at forsyne Danmark, og slet ikke hvis man også ser samtidigheden mellem behov og produktion.

Når vinden ikke blæser og der ikke er nogen sol produceres der ikke elektricitet, og da danskerne forventer at der er lys i lampen, strøm i stikkontakten og varme i radiatoren, vil der fortsat være et behov for energiproduktion på biomasse fremover.


Alternativet er kul, olie og naturgas som helt sikkert vil medføre udledning af CO2HØNG VARMEVÆRKS HJERTESTARTER ER IGEN PÅ PLADS
20-04-2021
Høng Varmeværks hjertestarter er igen på plads efter at have været nedtaget for reparation/service
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
28-08-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net