KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER

​Varmeværket må ind i mellem konstatere at der er brud på fjernvarmesystemet et sted i byen.

Det sker at et sådant brud opstår inde hos en forbruger - og nogle gange er der tale om brud på en gulvvarmeinstallation. For forbrugeren kan bruddet betyde skader på ejendommen som medfører omfattende og langvarige reparationsarbejder i forbindelse med opbrydning af gulve, udtørring, reparation af varmeinstallation og reetablering.


For varmeværket medfører sådanne brud driftsforstyrrelser for de øvrige forbrugere og forbrug af ressourcer til at søge at lokalisere bruddet, og kan også betyde betragteligt tab af fjernvarmevand og energi.


For at sikre at reparationsarbejder er udført så det kan modstå de forekommende tryk i fjernvarmenettet, kræver varmeværket at installationen trykprøves til et prøvetryk på 9 bar, inden reetablering. Dette sker for at sikre en stabil fjernvarmeforsyning og forebygge at der sker nye brud på samme installation inden for kort tid, med deraf følgende omkostninger og gener for forbrugere og varmeværk

ÅRSOPGØRELSER PÅ VEJ
27-01-2021
Høng Varmeværk har udsendt årsopgørelser vedr. 2020 samt nye varmebudgetter for 2021
» Læs mere....
HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
22-10-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
STIGNINGER I RUMVARMEAFGIFT FÅR INGEN BETYDNING I HØNG
09-10-2020
de bebudede forhøjelser af den såkaldte rumvarmeafgift rammer ikke CO2 neutrale Høng Varmeværk
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net