RÅD OG VEJLEDNING

Tryk her link til gode råd om god udnyttelse af fjernvarme og god afkøling af fjernvarmevand.


VIGTIGT:

 • STRØMMEN TIL VARMEMÅLEREN MÅ IKKE AFBRYDES!
  • Hvis måleren har været uden strøm kan varmeværket fastsætte varmeforbruget efter skøn.

 • FORBUD MOD OPSÆTNING AF GENNEMSTRØMNINGSVANDVARMERE!
  • I henhold til værkets leveringsbestemmelser må der ikke længere opsættes gennemstrømningsvandvarmere i Høng Varmeværks forsyningsområde.
  • Har du en udtjent gennemstrømningsvandvarmer som skal udskiftes, skal der i stedet opsættes varmtvandsbeholder med minimum 1 m2 hedeflade.
  • Der vil kun i særlige tilfælde og kun efter skriftlig ansøgning blive dispenseret for dette.
  • konstaterer Høng Varmeværk en gennemstrømningsvandvarmer som er opsat i strid med leveringsbestemmelser vil værket kræve denne udskiftet til varmtvandsbeholder.

​​

GENERELLE OPLYSNINGER:

Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.

Varmemålere årsaflæses i juli måned.

Vejledende fordeling af varmeforbrug i normalår:

​Måned / September

pr. måned = 3,5 %

​Total = 3,5%

​Måned / October

pr. måned = 8%

​Total = 11,5%

​Måned / November

pr. måned = 12%

​Total = 23,5%

​Måned / December

pr. måned = 14,5%

​Total = 38%

​Måned / January

pr. måned = 15,5%

​Total = 53,5%

​Måned / February

pr. måned = 14,5%

​Total = 68%

​Måned / March

pr. måned = 13%

​Total = 81%

​Måned / April

pr. måned = 8%

​Total = 89%

​Måned / May

pr. måned = 3,5%

​Total = 81%

​Måned / June

pr. måned = 2,5%

​Total = 95%

​Måned / July

pr. måned = 2,5%

​Total = 97,5%

​Måned / August

pr. måned = 2,5%

​Total = 100%

​Styringstabel over varmeforbrug for den enkelte forbruger kan udleveres ved henvendelse på værket.

BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
28-08-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
09-06-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-05-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net