KLAGEVEJLEDNING​

Har du klaget over en ydelse leveret af fjernvarmeselskabet, og har du ikke fået medhold, kan du indgive en klage til Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 

2500 Valby, 

telefon 41715000,

email: post@energianke.dk

Hjemmeside: www.energianke.dk.

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk angå et økonomis krav mod energiselskabet.

EU-Kommissionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. 

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse. 

Øvrige klage-organer:

Forsyningstilsynet

Carl Jacobsens vej 35

2500 Valby

Tlf.: 41 71 54 00

www.forsyningstilsynet.dk

post@forsyningstilsynet.dk

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet

Energiklagenævnet

Frederiksborggade 15

1360 København K

Tlf.: 33 95 57 85

ekn@ekn.dk

www.ekn.dk

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse kan forbrugeren inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage til Energiklagenævnet.

Datatilsynet

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk.

dt@datatilsynet.dk

Datatilsynet rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder.

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
23-03-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....
VARMEVÆRKET GÅR I NØDBEREDSKAB
12-03-2020
Fra torsdag d. 12. marts overgår Høng Varmeværk midlertidigt til nødberedskab. Ind til videre, vil kun de opgaver der er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen blive udført.
» Læs mere....
BRAND PÅ VARMEVÆRKET
12-03-2020
Tirsdag d. 10. marts opstod der brand i værkets halmopriveranlæg.
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
12-03-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net