KLAGEVEJLEDNING​

Har du klaget over en ydelse leveret af fjernvarmeselskabet, og har du ikke fået medhold, kan du indgive en klage til Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 

2500 Valby, 

telefon 41715000,

email: post@energianke.dk

Hjemmeside: www.energianke.dk.

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk angå et økonomis krav mod energiselskabet.

EU-Kommissionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. 

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse. 

Øvrige klage-organer:

Forsyningstilsynet

Carl Jacobsens vej 35

2500 Valby

Tlf.: 41 71 54 00

www.forsyningstilsynet.dk

post@forsyningstilsynet.dk

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet

Energiklagenævnet

Frederiksborggade 15

1360 København K

Tlf.: 33 95 57 85

ekn@ekn.dk

www.ekn.dk

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse kan forbrugeren inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage til Energiklagenævnet.

Datatilsynet

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk.

dt@datatilsynet.dk

Datatilsynet rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder.

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

FJERNVARMELEDNINGER SKAL UDSKIFTES FLERE STEDER I HØNG
20-05-2021
Høng Varmeværk planlægger udskiftning af fjernvarmeledninger på Flintegårdsvej, Fynsvej og Skovvej i 2021
» Læs mere....
HØNG VARMEVÆRKS HJERTESTARTER ER IGEN PÅ PLADS
20-04-2021
Høng Varmeværks hjertestarter er igen på plads efter at have været nedtaget for reparation/service
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net