HVEM ER VI?

​Høng Varmeværk a.m.b.a blev stiftet 29. november 1962 af 75 forbrugere og er i dag vokset til 1883 forbrugere. Værket på Møllevej 31 blev indviet i 1963. I 2005 blev den sidste kedel på Møllevejsværket demonteret og bygningen tjener nu som lager.


Værket på Banemarken 8 blev indviet i 1978, som rent olieværk. I 1986 blev der udvidet med en halmfyret kedel og i 2004 yderligere udvidet med en flisfyret kedel. Varmeværket opførte i 2009 en akkumuleringstank på 2000 kubikmeter, og i 2010 blev der foretaget udskiftning af den 20 år gamle halmkedel, med en ny på 7,5 MW.


Ligesom fliskedlen er også halmkedlen udstyret med røggaskondensering, som giver kedlen en meget høj virkningsgrad, og samtidigt effektivt renser røggassen for svovldioxid.

i 2018-2020 etablerede Høng Varmeværk et større solvarmeanlæg, med tilhørende 3000 kubikmeter akkumuleringstank, på marken vest for værket. Solvarmeanlægget dækker et areal på over 5 hektar,  og har et solfangerareal på 20.000 kvadratmeter. Solvarmeanlægget producerer 20 - 25% af værkets årlige fjernvarmeproduktion.

Data

Kedler:

​Fliskedel

​6,0 MW

​Halmkedel

​7,5 MW

​Oliekedel

​3,6 MW

​Oliekedel

​7,0 MW

Solvarmeanlæg:                                                                20.000 m2

Ledningsnet:

Hovedledninger

​ca. 38 km

​Stikledninger

​ca. 22 km

Brændselsforbrug: 2019

​Flis fra sjællandske skove

48,22%

7043 ton

Halm fra lokale landbrug

36,80 %

3753 ton​

Solvarme

Olie

14,89 %

0,09 %

4025 liter​

Varmesalg: 2019

-------

31385

Varmetab i ledningsnet : 2019

ca.​

26, %

Oversigt over personale og bestyrelse er pt. fjernet af hensyn til overholdelse af persondataforordningen.

Ledelse:

​Driftschef              

Henrik Rohde​

Administration:

​Regnskabsmedarbejder

Drift:

​Driftsassistent

​Driftsassistent

​Driftsassistent

​​

Bestyrelse:

​Formand

Palle Krogh​

Kastanjelunden 8, 4270 Høng​

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem​

Bestyrelsesmedlem​

Udpeget af Kalundborg Kommune

FJERNVARMELEDNINGER SKAL UDSKIFTES FLERE STEDER I HØNG
20-05-2021
Høng Varmeværk planlægger udskiftning af fjernvarmeledninger på Flintegårdsvej, Fynsvej og Skovvej i 2021
» Læs mere....
HØNG VARMEVÆRKS HJERTESTARTER ER IGEN PÅ PLADS
20-04-2021
Høng Varmeværks hjertestarter er igen på plads efter at have været nedtaget for reparation/service
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net