HVEM ER VI?

​Høng Varmeværk a.m.b.a blev stiftet 29. november 1962 af 75 forbrugere og er i dag vokset til 1883 forbrugere. Værket på Møllevej 31 blev indviet i 1963. I 2005 blev den sidste kedel her demonteret og bygningen tjener nu som lager.


Værket på Banemarken 8 blev indviet i 1978, som rent olieværk. I 1986 blev der udvidet med en halmfyret kedel og i 2004 yderligere udvidet med en flisfyret kedel. Varmeværket opførte i 2009 en akkumuleringstank på 2000 kubikmeter, og i 2010 blev der foretaget udskiftning af den 20 år gamle halmkedel, med en ny på 7,5 MW.


Ligesom fliskedlen er også halmkedlen udstyret med røggaskondensering, som giver kedlen en meget høj virkningsgrad, og samtidigt effektivt renser røggassen for svovldioxid.

Data

Kedler:

​Fliskedel

​6,0 MW

​Halmkedel

​7,5 MW

​Oliekedel

​3,6 MW

​Oliekedel

​7,0 MW

Solvarmeanlæg:                                                                20.000 m2

Ledningsnet:

Hovedledninger

​ca. 38 km

​Stikledninger

​ca. 22 km

Brændselsforbrug: 2019

​Flis fra sjællandske skove

48,22%

7043 ton

Halm fra lokale landbrug

36,80 %

3753 ton​

Solvarme

Olie

14,89 %

0,09 %

4025 liter​

Varmesalg: 2019

-------

31385

Varmetab i ledningsnet : 2019

ca.​

26, %

Oversigt over personale og bestyrelse er pt. fjernet af hensyn til overholdelse af persondataforordningen.

Ledelse:

​Driftschef              

Henrik Rohde​

Administration:

​Regnskabsmedarbejder

Drift:

​Driftsassistent

​Driftsassistent

​Driftsassistent

​​

Bestyrelse:

​Formand

Palle Krogh​

Kastanjelunden 8, 4270 Høng​

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem​

Bestyrelsesmedlem​

Udpeget af Kalundborg Kommune

BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
10-06-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
09-06-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-05-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net