HVEM ER VI?

​Høng Varmeværk a.m.b.a blev stiftet 29. november 1962 af 75 forbrugere og er i dag vokset til 1883 forbrugere. Værket på Møllevej 31 blev indviet i 1963. I 2005 blev den sidste kedel her demonteret og bygningen tjener nu som lager.


Værket på Banemarken 8 blev indviet i 1978, som rent olieværk. I 1986 blev der udvidet med en halmfyret kedel og i 2004 yderligere udvidet med en flisfyret kedel. Varmeværket opførte i 2009 en akkumuleringstank på 2000 kubikmeter, og i 2010 blev der foretaget udskiftning af den 20 år gamle halmkedel, med en ny på 7,5 MW.


Ligesom fliskedlen er også halmkedlen udstyret med røggaskondensering, som giver kedlen en meget høj virkningsgrad, og samtidigt effektivt renser røggassen for svovldioxid.

Data

Kedler:

​Fliskedel

​6,0 MW

​Halmkedel

​7,5 MW

​Oliekedel

​3,6 MW

​Oliekedel

​7,0 MW

Solvarmeanlæg:                                                                20.000 m2

Ledningsnet:

Hovedledninger

​ca. 38 km

​Stikledninger

​ca. 22 km

Brændselsforbrug: 2019

​Flis fra sjællandske skove

48,22%

7043 ton

Halm fra lokale landbrug

36,80 %

3753 ton​

Solvarme

Olie

14,89 %

0,09 %

4025 liter​

Varmesalg: 2019

-------

31385

Varmetab i ledningsnet : 2019

ca.​

26, %

Oversigt over personale og bestyrelse er pt. fjernet af hensyn til overholdelse af persondataforordningen.

Ledelse:

​Driftschef              

Henrik Rohde​

Administration:

​Regnskabsmedarbejder

Drift:

​Driftsassistent

​Driftsassistent

​Driftsassistent

​​

Bestyrelse:

​Formand

Palle Krogh​

Kastanjelunden 8, 4270 Høng​

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem​

Bestyrelsesmedlem​

Udpeget af Kalundborg Kommune

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
23-03-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....
VARMEVÆRKET GÅR I NØDBEREDSKAB
12-03-2020
Fra torsdag d. 12. marts overgår Høng Varmeværk midlertidigt til nødberedskab. Ind til videre, vil kun de opgaver der er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen blive udført.
» Læs mere....
BRAND PÅ VARMEVÆRKET
12-03-2020
Tirsdag d. 10. marts opstod der brand i værkets halmopriveranlæg.
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
12-03-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net