HVEM ER VI?

​Høng Varmeværk a.m.b.a blev stiftet 29. november 1962 af 75 forbrugere og er i dag vokset til 1883 forbrugere. Værket på Møllevej 31 blev indviet i 1963. I 2005 blev den sidste kedel her demonteret og bygningen tjener nu som lager.


Værket på Banemarken 8 blev indviet i 1978, som rent olieværk. I 1986 blev der udvidet med en halmfyret kedel og i 2004 yderligere udvidet med en flisfyret kedel. Varmeværket opførte i 2009 en akkumuleringstank på 2000 kubikmeter, og i 2010 blev der foretaget udskiftning af den 20 år gamle halmkedel, med en ny på 7,5 MW.


Ligesom fliskedlen er også halmkedlen udstyret med røggaskondensering, som giver kedlen en meget høj virkningsgrad, og samtidigt effektivt renser røggassen for svovldioxid.

Data

Kedler:

​Fliskedel

​6,0 MW

​Halmkedel

​7,5 MW

​Oliekedel

​3,6 MW

​Oliekedel

​7,0 MW

Ledningsnet:

Hovedledninger

​ca. 37 km

​Stikledninger

​ca. 22 km

Brændselsforbrug: 2018

​Flis fra sjællandske skove

​60,02%

1.132 ton

Halm fra lokale landbrug

39,88 %

1.177 ton​

Olie

0,10 %

2,512 kubikmeter

Varmesalg: 2018 (nov 2017- dec 2018)

-------

36000

Varmetab i ledningsnet : 2018

​---------

​41, %

Oversigt over personale og bestyrelse er pt. fjernet af hensyn til overholdelse af persondataforordningen.

Ledelse:

​Driftschef              

Henrik Rohde​

Administration:

​Regnskabsmedarbejder

Drift:

​Driftsassistent

​Driftsassistent

​Driftsassistent

​​

Bestyrelse:

​Formand

Palle Krogh​

Kastanjelunden 8, 4270 Høng​

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem​

Bestyrelsesmedlem​

Udpeget af Kalundborg Kommune

Bæredygtig halm og flis i Høng
02-12-2019
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
02-12-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net