ENERGIBESPARELSER

BAGGRUND

Energiselskaberne i Danmark er pålagt af staten at medvirke til at landets samlede energiforbrug reduceres hos slutforbrugerne. Dette er udmøntet i et krav om at selskaberne skal medvirke til, og indberette energibesparelser i en mængde som afhænger af hvor meget energi energiselskabet sælger.

For at opfylde denne forpligtigelse køber energiselskaberne rettighederne til indberetning af realiserede energibesparelser af slutforbrugerne og yder til gengæld et tilskud.

Omkostningen til dette afholdes udelukkende af det enkelte energiselskab. Der er således ikke tale om et "offentligt" tilskud!

Ordningen ophører med udgangen af 2020.

 

Hos Høng Varmeværk er der tale om en markant årlig omkostning på 500.000 - 800.000 kr.

I 2019 er Høng Varmeværks forpligtigelse stort set dækket af energibesparelse fra det 20.000 kvadratmeter store solvarmeanlæg, som værket har opført, og som forventes fremover at levere 20 - 25% af den årlige fjernvarmeproduktion.

 

 FÅ TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

På grund af energispareordningens ophør med udgangen af 2020 giver Høng Varmeværk ikke længere direkte tilskud til energibesparelser.

For tilskudsberettigede energispareaktiviteter henviser Høng Varmeværk til hjemmesiden energispareguiden.dk for tilskud til energibesparelser.

Energispareguiden drives af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab som Høng Varmeværk er andelshaver i, og som varetager Høng Varmeværks energispareforpligtigelser.

Bemærk at satserne for godtgørelser for energibesparelser på grund af ordningens snarlige ophør er på et meget lavt niveau.

Via Energispareguiden.dk er godtgørelsen pr. 2. marts 2020 således kun 10 øre pr. kWh.​

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
23-03-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....
VARMEVÆRKET GÅR I NØDBEREDSKAB
12-03-2020
Fra torsdag d. 12. marts overgår Høng Varmeværk midlertidigt til nødberedskab. Ind til videre, vil kun de opgaver der er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen blive udført.
» Læs mere....
BRAND PÅ VARMEVÆRKET
12-03-2020
Tirsdag d. 10. marts opstod der brand i værkets halmopriveranlæg.
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
12-03-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net