ENERGIBESPARELSER

BAGGRUND

Energiselskaberne i Danmark er pålagt af staten at medvirke til at landets samlede energiforbrug reduceres hos slutforbrugerne. Dette er udmøntet i et krav om at selskaberne skal medvirke til, og indberette energibesparelser i en mængde som afhænger af hvor meget energi energiselskabet sælger.

For at opfylde denne forpligtigelse køber energiselskaberne rettighederne til indberetning af realiserede energibesparelser af slutforbrugerne og yder til gengæld et tilskud.

Omkostningen til dette afholdes udelukkende af det enkelte energiselskab. Der er således ikke tale om et "offentligt" tilskud!

Ordningen ophører med udgangen af 2020.

 

Hos Høng Varmeværk er der tale om en markant årlig omkostning på 500.000 - 800.000 kr.

I 2019 er Høng Varmeværks forpligtigelse stort set dækket af energibesparelse fra det 20.000 kvadratmeter store solvarmeanlæg, som værket har opført, og som forventes fremover at levere 20 - 25% af den årlige fjernvarmeproduktion.

 

TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

På grund af energispareordningens ophør med udgangen af 2020 giver Høng Varmeværk ikke længere direkte tilskud til energibesparelser.

HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
22-10-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
STIGNINGER I RUMVARMEAFGIFT FÅR INGEN BETYDNING I HØNG
09-10-2020
de bebudede forhøjelser af den såkaldte rumvarmeafgift rammer ikke CO2 neutrale Høng Varmeværk
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net