ENERGIBESPARELSER

BAGGRUND

Energiselskaberne i Danmark er pålagt af staten at medvirke til at landets samlede energiforbrug reduceres hos slutforbrugerne. Dette er udmøntet i et krav om at selskaberne skal medvirke til, og indberette energibesparelser i en mængde som afhænger af hvor meget energi energiselskabet sælger.

For at opfylde denne forpligtigelse køber energiselskaberne rettighederne til indberetning af realiserede energibesparelser af slutforbrugerne og yder til gengæld et tilskud.

Omkostningen til dette afholdes udelukkende af det enkelte energiselskab. Der er således ikke tale om et "offentligt" tilskud!

 

Hos Høng Varmeværk er der tale om en markant omkostning, som i 2019 forventes at påvirke varmeprisen med ca. 20 kr. pr. MWh.

 

For 2018 er kravet om indberetning af energibesparelser steget til 1478 MWh, svarende til det årlige varmeforbrug i 82 huse.

 

 FÅ TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

Pr. 1. januar 2019 giver Høng Varmeværk kun direkte tilskud til energibesparelser i forbindelse med konvertering til fjernvarme. For øvrige tilskudsberettigede energispareaktiviteter henviser Høng Varmeværk til hjemmesiden energispareguiden.dk for tilskud til energibesparelser.

Energispareguiden drives af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab som Høng Varmeværk er andelshaver i, og som varetager Høng Varmeværks energispareforpligtigelser.

Bæredygtig halm og flis i Høng
02-12-2019
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
02-12-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net