ENERGIBESPARELSER

BAGGRUND

Energiselskaberne i Danmark er pålagt af staten at medvirke til at landets samlede energiforbrug reduceres hos slutforbrugerne. Dette er udmøntet i et krav om at selskaberne skal medvirke til, og indberette energibesparelser i en mængde som afhænger af hvor meget energi energiselskabet sælger.

For at opfylde denne forpligtigelse køber energiselskaberne rettighederne til indberetning af realiserede energibesparelser af slutforbrugerne og yder til gengæld et tilskud.

Omkostningen til dette afholdes udelukkende af det enkelte energiselskab. Der er således ikke tale om et "offentligt" tilskud!

Ordningen ophører med udgangen af 2020.

 

Hos Høng Varmeværk er der tale om en markant årlig omkostning på 500.000 - 800.000 kr.

I 2019 er Høng Varmeværks forpligtigelse stort set dækket af energibesparelse fra det 20.000 kvadratmeter store solvarmeanlæg, som værket har opført, og som forventes fremover at levere 20 - 25% af den årlige fjernvarmeproduktion.

 

TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

På grund af energispareordningens ophør med udgangen af 2020 giver Høng Varmeværk ikke længere direkte tilskud til energibesparelser.

BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
10-06-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
09-06-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-05-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net