ENERGIBESPARELSER

ENERGISPAREORDNINGEN ER AFSLUTTET MED UDGANGEN AF 2020

HØNG VARMEVÆRK GIVER IKKE LÆNGERE TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER.

VARMEVÆRKET HENVISER TIL  EVENTUELLE TILSKUD FRA STATSLIGE PULJEORDNINGER.

Se eventuelt hos Energistyrelsen på hjemmesiden sparenergi.dk

Energiselskaberne i Danmark har i perioden 2008 - 2020 været pålagt af staten til at medvirke til at landets samlede energiforbrug reduceres hos slutforbrugerne. Dette var udmøntet i et krav om at selskaberne skal medvirke til, og indberette energibesparelser i en mængde som afhænger af hvor meget energi energiselskabet sælger.

For at opfylde denne forpligtigelse købte energiselskaberne rettighederne til indberetning af realiserede energibesparelser af slutforbrugerne og ydede til gengæld et tilskud.

Omkostningen til dette blev udelukkende afholdet af det enkelte energiselskab.

Der var således ikke tale om et "offentligt" eller statsligt tilskud!

Ordningen ophørte med udgangen af 2020.

 

Hos Høng Varmeværk var der tale om en markant årlig omkostning på 500.000 - 800.000 kr. som medførte højere varmepriser.

 

HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
22-10-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
STIGNINGER I RUMVARMEAFGIFT FÅR INGEN BETYDNING I HØNG
09-10-2020
de bebudede forhøjelser af den såkaldte rumvarmeafgift rammer ikke CO2 neutrale Høng Varmeværk
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net