MOTIVATIONSTARIF

Fra den 1. januar 2018  blev der indført motivationstarif gældende for alle fjernvarmeforbrugere hos Høng Varmeværk.

Motivationstariffen betyder, at utilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet fortsat vil udløse en ekstrabetaling som opgøres og opkræves i forbindelse med årsopgørelsen. Men som noget nyt vil en ekstra god afkøling også blive belønnet med en mindre varmeregning

Varmeværket har udarbejdet en brochure med information om motivationstariffen som hentes her:

"Få større indflydelse på din varmeregning"

​Det generelle krav til den gennemsnitlige afkøling er uændret 35 grader ved en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 70 grader.

 

Motivationstariffen afregnes alene efter den registrerede returtemperatur, hvilket betyder at der i forhold til afkølingskravet tages hensyn til den individuelle fremløbstemperatur.

 

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er på 30 grader, eller lavere, bliver du belønnet med et fradrag på 1% af dit variable varmeforbrug, målt i MegaWatt-timer, pr. grad som returtemperaturen er lavere end de 30 grader.

 

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er på 40 grader, eller højere, skal du betale et tillæg på 1% af dit variable varmeforbrug, målt i MegaWatt-timer, pr. grad som returtemperaturen er højere end de 40 grader.

 

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er i neutralområdet mellem 30 grader og 40 grader får du hverken tillæg eller fradrag og din varmeregning vil således ikke blive påvirket af motivationstariffen.

Motivationstariffen påvirker ikke de faste rumafgifter eller målerleje.

Det er den gennemsnitlige registrerede returtemperatur, som afgør om man pålægges merbetaling, skal betale mindre, eller ikke bliver påvirket af motivationstariffen.

FJERNVARMELEDNINGER SKAL UDSKIFTES FLERE STEDER I HØNG
20-05-2021
Høng Varmeværk planlægger udskiftning af fjernvarmeledninger på Flintegårdsvej, Fynsvej og Skovvej i 2021
» Læs mere....
HØNG VARMEVÆRKS HJERTESTARTER ER IGEN PÅ PLADS
20-04-2021
Høng Varmeværks hjertestarter er igen på plads efter at have været nedtaget for reparation/service
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net