AFKØLING

for alle forbrugeres skyld

Afkøling af fjernvarmevand er et udtryk for hvor meget af varmen i fjernvarmevandet den enkelte forbruger udnytter.

Grunden til at varmeværket presser på for at få forbedret afkølingen hos forbrugerne er, at dårlig afkøling koster penge -

mange penge! Penge som istedet kunne bruges til at holde varmeregningerne nede.

Høng Varmeværk finder det nødvendigt til stadighed at søge at optimere driften, således at værkets forbrugere får mest muligt varme for den mindst mulige omkostning. En del af denne optimering er at arbejde for at få den bedst mulige afkøling af fjernvarmevandet ude hos forbrugerne.

Hvis forbrugernes varmeanlæg ikke bruger varmen i fjernvarmevandet godt nok, strømmer fjernvarmevandet alt for hurtigt gennem anlægget og der forbruges for meget fjernvarmevand. Så skal varmeværket opvarme mere fjernvarmevand og pumpe det ud til forbrugerne. Dette betyder at der sker et stort varmetab fra alt det "ekstra" fjernvarmevand, som der skal pumpes rundt,  og der skal købes ekstra brændsel, og bruges mere elektricitet. 

Og det hele koster penge! - Penge som det egentligt ikke er nødvendige at bruge...

For at nå målet og få en markant bedre afkøling, er det nødvendigt at forbrugere med dårlig afkøling gør en indsats for at løse problemet.

Det kan være, at afkølingen kan forbedres ved at følge nogle af de generelle råd, som kan findes her på hjemmesiden, men dårlig afkøling kan også skyldes en defekt termostat, ventil eller andre fejl på varmeinstallationen, og i enkelte tilfælde fejl i varmeinstallationens opbygning. 

I Sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at få anlægget gået efter af en fagmand.

SÅDAN BEREGNER DU SELV DIN AFKØLING:

Ved hjælp af energimåleren på dit varmeanlæg kan du selv beregne den gennemsnitlige afkøling for en periode.
De visninger, du skal bruge er:

  • forbruget målt i MWh/kWh (megawatt-timer / kilowatt-timer)
  • forbruget målt i m³ (kubikmeter)

Beregningsformel:

Forbrug af varmeenergi (mWh*) x 860
----------------------------------------------------- = Den gennemsnitlige afkøling for perioden (°C)
Forbrug af fjernvarmevand (m³)

​Forbrug af varmeenergi (MWh)

​1. aflæsning / 00100

​2. aflæsning / 00120

Forbrug af fjernvarmevand (m³)

​1. aflæsning / 00900

​2. aflæsning / 01450

MWh-forbruget i perioden

120 MWh - 100 MWh =

20 MWh

Forbrug af fjernvarmevand (m³)

14500m³ - 900 m³ =

550 m³

Bergning

(20 x 860) / 550 =

31 °C

​I ovenstående eksempel er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31°C.

GENERALFORSAMLING UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
23-03-2020
Høng Varmeværks ordinære generalforsamling, er udsat ind til videre på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, Covid-19
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....
VARMEVÆRKET GÅR I NØDBEREDSKAB
12-03-2020
Fra torsdag d. 12. marts overgår Høng Varmeværk midlertidigt til nødberedskab. Ind til videre, vil kun de opgaver der er absolut nødvendige for at opretholde fjernvarmeforsyningen blive udført.
» Læs mere....
BRAND PÅ VARMEVÆRKET
12-03-2020
Tirsdag d. 10. marts opstod der brand i værkets halmopriveranlæg.
» Læs mere....
BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
12-03-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net