AFKØLING

for alle forbrugeres skyld

Afkøling af fjernvarmevand er et udtryk for hvor meget af varmen i fjernvarmevandet den enkelte forbruger udnytter.

Grunden til at varmeværket presser på for at få forbedret afkølingen hos forbrugerne er, at dårlig afkøling koster penge -

mange penge! Penge som istedet kunne bruges til at holde varmeregningerne nede.

Høng Varmeværk finder det nødvendigt til stadighed at søge at optimere driften, således at værkets forbrugere får mest muligt varme for den mindst mulige omkostning. En del af denne optimering er at arbejde for at få den bedst mulige afkøling af fjernvarmevandet ude hos forbrugerne.

Hvis forbrugernes varmeanlæg ikke bruger varmen i fjernvarmevandet godt nok, strømmer fjernvarmevandet alt for hurtigt gennem anlægget og der forbruges for meget fjernvarmevand. Så skal varmeværket opvarme mere fjernvarmevand og pumpe det ud til forbrugerne. Dette betyder at der sker et stort varmetab fra alt det "ekstra" fjernvarmevand, som der skal pumpes rundt,  og der skal købes ekstra brændsel, og bruges mere elektricitet. 

Og det hele koster penge! - Penge som det egentligt ikke er nødvendige at bruge...

For at nå målet og få en markant bedre afkøling, er det nødvendigt at forbrugere med dårlig afkøling gør en indsats for at løse problemet.

Det kan være, at afkølingen kan forbedres ved at følge nogle af de generelle råd, som kan findes her på hjemmesiden, men dårlig afkøling kan også skyldes en defekt termostat, ventil eller andre fejl på varmeinstallationen, og i enkelte tilfælde fejl i varmeinstallationens opbygning. 

I Sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at få anlægget gået efter af en fagmand.

SÅDAN BEREGNER DU SELV DIN AFKØLING:

Ved hjælp af energimåleren på dit varmeanlæg kan du selv beregne den gennemsnitlige afkøling for en periode.
De visninger, du skal bruge er:

  • forbruget målt i MWh/kWh (megawatt-timer / kilowatt-timer)
  • forbruget målt i m³ (kubikmeter)

Beregningsformel:

Forbrug af varmeenergi (mWh*) x 860
----------------------------------------------------- = Den gennemsnitlige afkøling for perioden (°C)
Forbrug af fjernvarmevand (m³)

​Forbrug af varmeenergi (MWh)

​1. aflæsning / 00100

​2. aflæsning / 00120

Forbrug af fjernvarmevand (m³)

​1. aflæsning / 00900

​2. aflæsning / 01450

MWh-forbruget i perioden

120 MWh - 100 MWh =

20 MWh

Forbrug af fjernvarmevand (m³)

14500m³ - 900 m³ =

550 m³

Bergning

(20 x 860) / 550 =

31 °C

​I ovenstående eksempel er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31°C.

FJERNVARMELEDNINGER SKAL UDSKIFTES FLERE STEDER I HØNG
20-05-2021
Høng Varmeværk planlægger udskiftning af fjernvarmeledninger på Flintegårdsvej, Fynsvej og Skovvej i 2021
» Læs mere....
HØNG VARMEVÆRKS HJERTESTARTER ER IGEN PÅ PLADS
20-04-2021
Høng Varmeværks hjertestarter er igen på plads efter at have været nedtaget for reparation/service
» Læs mere....
GRØN STRØM ER EN ILLUSION!
19-10-2020
Kun 7% af elektriciteten i en gennemsnitlig dansk stikkontakt er grøn. Resten kommer hovedsageligt fra kul og atomkraft
» Læs mere....
INGEN TILSKUD TIL VARMEPUMPER I HØNG
09-10-2020
Det er ikke muligt for ejere af gamle oliefyr i Høng by, at få del i de nye statstilskud til udskiftning af oliefyret til en varmepumpe. Men Høng Varmeværk er klar med et godt tilbud.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-10-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net