AFKØLING

for alle forbrugeres skyld

Afkøling af fjernvarmevand er et udtryk for hvor meget af varmen i fjernvarmevandet den enkelte forbruger udnytter.

Grunden til at varmeværket presser på for at få forbedret afkølingen hos forbrugerne er, at dårlig afkøling koster penge -

mange penge! Penge som istedet kunne bruges til at holde varmeregningerne nede.

Høng Varmeværk finder det nødvendigt til stadighed at søge at optimere driften, således at værkets forbrugere får mest muligt varme for den mindst mulige omkostning. En del af denne optimering er at arbejde for at få den bedst mulige afkøling af fjernvarmevandet ude hos forbrugerne.

Hvis forbrugernes varmeanlæg ikke bruger varmen i fjernvarmevandet godt nok, strømmer fjernvarmevandet alt for hurtigt gennem anlægget og der forbruges for meget fjernvarmevand. Så skal varmeværket opvarme mere fjernvarmevand og pumpe det ud til forbrugerne. Dette betyder at der sker et stort varmetab fra alt det "ekstra" fjernvarmevand, som der skal pumpes rundt,  og der skal købes ekstra brændsel, og bruges mere elektricitet. 

Og det hele koster penge! - Penge som det egentligt ikke er nødvendige at bruge...

For at nå målet og få en markant bedre afkøling, er det nødvendigt at forbrugere med dårlig afkøling gør en indsats for at løse problemet.

Det kan være, at afkølingen kan forbedres ved at følge nogle af de generelle råd, som kan findes her på hjemmesiden, men dårlig afkøling kan også skyldes en defekt termostat, ventil eller andre fejl på varmeinstallationen, og i enkelte tilfælde fejl i varmeinstallationens opbygning. 

I Sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at få anlægget gået efter af en fagmand.

SÅDAN BEREGNER DU SELV DIN AFKØLING:

Ved hjælp af energimåleren på dit varmeanlæg kan du selv beregne den gennemsnitlige afkøling for en periode.
De visninger, du skal bruge er:

  • forbruget målt i MWh/kWh (megawatt-timer / kilowatt-timer)
  • forbruget målt i m³ (kubikmeter)

Beregningsformel:

Forbrug af varmeenergi (mWh*) x 860
----------------------------------------------------- = Den gennemsnitlige afkøling for perioden (°C)
Forbrug af fjernvarmevand (m³)

​Forbrug af varmeenergi (MWh)

​1. aflæsning / 00100

​2. aflæsning / 00120

Forbrug af fjernvarmevand (m³)

​1. aflæsning / 00900

​2. aflæsning / 01450

MWh-forbruget i perioden

120 MWh - 100 MWh =

20 MWh

Forbrug af fjernvarmevand (m³)

14500m³ - 900 m³ =

550 m³

Bergning

(20 x 860) / 550 =

31 °C

​I ovenstående eksempel er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31°C.

BÆREDYGTIG HALM OG FLIS I HØNG
28-08-2020
Bæredygtig biomasse bliver til bæredygtig fjernvarme i Høng
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
09-06-2020
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-05-2020
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS DRONER ER IKKE VINDUESKIGGERE
17-03-2020
De professionelle droner, som anvendes i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmeledninger kan ikke kigge ind af folks vinduer
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net