ÅRSOPGØRELSER PÅ VEJ

Årsopgørelse for 2022 samt budget for 2023 vil snart være tilgængelige.

Varmeværkets administration forventer at årsopgørelser for 2022 og budget for 2023 vil kunne tilgås via E-Forsyning App og "MIN SIDE" via hjemmeside allerede fra fredag 13. januar 2023. Der logges på E-Forsyning med forbrugernummer og pin-kode, som fremgår af div. breve fra varmeværket.

Årsopgørelse og nyt budget fremsendes Enten via Betalingsservice, E-boks eller post,  alt efter hvilken løsning man er tilmeldt.

Såfremt summen af a-conto indbetalinger i 2022 overstiger beløbet,  der skal betales jfr. årsopgørelsen,  vil det overskydende beløb blive modregnet i 1. a-conto betaling for 2023.

Såfremt summen af a-conto indbetalinger i 2022 ikke dækker beløbet,  der skal betales jfr. årsopgørelsen,  vil det manglende beløb blive tillagt 1. a-conto betaling for 2023.

Forfaldsdato for indbetaling af årsopgørelse 2022 samt 1. a-conto 2023 er fredag d. 10. februar 2023

Bemærk at den såkaldte "indefrysningsordning" ikke gælder for Høng Varmeværk.

Bemærk at den variable varmepris pr. 1. januar 2023 er opjusteret til 652,50 inkl. moms pr. MegaWattime varme.

I tilfælde af større efterbetaling kan man rette telefonisk henvendelse til varmeværkets kontor vedr. mulighed for evt. afdragsordning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------