BETALINGSTERMINER:

 

Med virkning fra 2018 blev betalingsterminerne for fjernvarme i Høng ændret

GÆLDENDE BETALINGSTERMINER ER:

10. februar:      Årsopgørelse for foregående år/a-contobetaling nr. 1 indeværende år
10. maj:            a-conto betaling nr. 2
10. august:       a-conto betaling nr. 3
10. november:  a-conto betaling nr. 4

​Der opkræves a-conto betalinger i henhold til varmebudget som fremsendes ultimo januar måned sammen med årsopgørelsen fra foregående år.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. betaling af fast afgift: 

 

Fast afgift:

0 – 185 kubikmeter rum pr. år (betales for de første 185 kubikmeter rum):

kr. 8,85 ekskl. moms pr. kubikmeter

kr. 11,06 inkl. moms pr. kubikmeter

 

185 – 370 kubikmeter rum pr. år  (betales for de følgende 185 kubikmeter rum, som overstiger 185 kubikmeter):

kr. 7,60 ekskl. moms pr. kubikmeter

kr. 9,50 inkl. moms pr. kubikmeter

 

 

370 – 820 kubikmeter rum pr. år  (betales for de følgende 450 kubikmeter rum, som overstiger 370 kubikmeter):

kr. 6,40 ekskl. moms pr. kubikmeter

kr. 8,00 inkl. moms pr. kubikmeter

 

fra 820 kubikmeter rum og opefter pr. år (betales for resterende kubikmeter rum, som overstiger 820 kubikmeter)

kr. 5,30 ekskl. moms pr. kubikmeter

kr. 6,63 inkl. moms pr. kubikmeter

 

Prisen for fast afgift aftager med størrelsen af det opvarmede rum

Alle forbrugere betaler samme faste afgift for de første 185 kubikmeter

Alle forbrugere betaler samme faste afgift for rum som overstiger 185 kubikmeter

  

Målerleje pr. måler pr. år:

kr. 300,00 ekskl. moms

kr. 375,00 inkl. moms

 

Varmeværkets priser besluttes af varmeværkets bestyrelse, og anmeldes til Energitilsynet jfr. gældende lovgivning.

Priserne er en konsekvens af varmeværkets budget, som forelægges selskabets generalforsamling.

 

 

BORTFALD AF GRUNDBELØB PÅVIRKER IKKE HØNG VARMEVÆRK
16-02-2019
Der har i den seneste tid været megen omtale af stigende fjernvarmepriser som følge af bortfald af det såkaldte grundbeløb. Dette er uden betydning for Høng Varmeværk
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
21-01-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net