VANDTABET ER ENDELIGT UNDER KONTROL

Igennem en periode på næsten et år har Høng Varmeværk mistet store mængder fjernvarmevand fra brud og utætheder i værkets ledningsnet.


En lang og målrettet indsats med anvendelse af dronebaseret, bilbaseret og håndholdt termograf​i, samt trykmålinger i nettet er det nu lykkedes at lokaliseret og reparere en lang række brud, således at vandtabet nu er nede på et acceptabelt niveau under 3 kubikmeter pr. døgn.


Det er besluttet at der fremover vil blive gennemført dronebaseret termografi med jævne mellemrum for at forsøge at finde utætheder inden de udvikler sig til egentlige brud og medfører store vandtab.


De termografiske undersøgelser leverer også et godt grundlag for vurdering af hvordan den løbende renovering/udskiftning af ledningsnettet skal prioriteres.


SOLVARMEN ER GODT PÅ VEJ!
28-03-2019
Der opstilles solpaneler i et fantastisk tempo ved Høng Varmeværk
» Læs mere....
VANDTABET ER ENDELIGT UNDER KONTROL
18-02-2019
Høng Varmeværk har gennem længere tid været udfordret at et uforholdsmæssigt stort vandtab. En lang og målrettet indsat har nu bragt situationen under kontrol
» Læs mere....
BORTFALD AF GRUNDBELØB PÅVIRKER IKKE HØNG VARMEVÆRK
16-02-2019
Der har i den seneste tid været megen omtale af stigende fjernvarmepriser som følge af bortfald af det såkaldte grundbeløb. Dette er uden betydning for Høng Varmeværk
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
21-01-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net