MÅLERE

GENERELT

Varmemålere måler temperaturer og volumen af det fjernvarmevand som strømmer til og fra forbrugsstedet. På basis af disse målinger bestemmes varmeforbrug, volumenforbrug og afkøling.

Varmemåleren er et præcisionsinstrument, og værket varmemålere er underkastet jævnlig stikprøvekontrol for at sikre at målerne lever op til lovens krav om korrekt registrering af varmeforbruget.

Høng Varmeværk anvender flg. målertyper af fabrikat Kamstrup:

Multical 603 - målertype med fjernaflæsning og lækageovervågning​ og permanent driftsovervågning.

Denne type måler vi anvender i dag. Måleren skal installeres med 2 flowmålere og 3 temperaturfølere og i nøje overensstemmelse med fabrikantens installationsvejledning for pdo målere.

Installatører kan få udleveret installationsvejledning ved henvendelse til varmeværket.

Multical 602 - målertype med fjernaflæsning - opsat frem til 2018

Multical 601 - måler - opsat frem til 2012

Multical 66CDE - ældre målertype - er under udfasning.Tryk her for interaktiv guide til varmemåler Multical 601

Tryk her for interaktiv guide til varmemåler Multical 602

Har varmeværket ændret din Multical 601 varmemåler, så den nu kan vise gennemsnitlig fremløbstemperatur og returtemperatur med videre så

Tryk her for interaktiv guide til opdateret varmemåler Multical 601

RENOVERING AF MÅLERE

Høng Varmeværk er i gang med en renovering af vores varmemålere, herunder etablering af mulighed for automatisk fjernaflæsning af alle målere, hvor det i dag kun er den del af målerne som kan fjernaflæses.

STATUS

Arbejdet med etablering af fjernaflæsning er nu afsluttet i foråret 2014.

SÅDAN VIRKER FJERNAFLÆSNINGEN

Fjernaflæsningen fungerer med at målerne forsynes med et kommunikationsmodul som via et radiosignal med meget lav sendeeffekt sender data fra målerne til varmeværket. Systemet virker ved et "trædestensprincip" hvor signalerne hopper fra måler til måler indtil de opsamles på udvalgte opsamlingspunkter og sendes til værket via en gsm-forbindelse. På denne måde kan der anvendes små radiomoduler med lav effekt.

NYE MULIGHEDER

Alle målere vil fremover blive søgt aflæst automatisk d. 1. og d. 15. i hver måned og aflæsningsresultaterne vil blive overført til varmeværkets forbrugersystem. Forbrugere kan til enhver tid henvende sig til varmeværket og få oplyst registrerede aflæsninger af egen måler. Når systemet er fuldt udbygget er det hensigten at forbrugerne kan få adgang til egne data via internettet.


De automatiske aflæsninger vil give forbrugere nem adgang til at holde øje med deres varmeforbrug og afkøling, og giver endvidere varmeværket bedre mulighed for at opdage evt. fejl på målere og installationer og vurdere installationernes afkølingsforhold.

BORTFALD AF GRUNDBELØB PÅVIRKER IKKE HØNG VARMEVÆRK
16-02-2019
Der har i den seneste tid været megen omtale af stigende fjernvarmepriser som følge af bortfald af det såkaldte grundbeløb. Dette er uden betydning for Høng Varmeværk
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
21-01-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net