Høng Varmeværk har indført en ny motivationstarif pr. 1. januar 2018

Motivationstariffen indfører belønning i form af mindre varmeregning til forbrugere med ekstra god afkøling. Forbrugere med utilstrækkelig afkøling skal fortsat betale ekstra.

Se mere om motivationstariffen her

GIV VARMEVÆRKET BESKED HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD PÅ FJERNVARMENETTET.

Brud kan være i en hovedledning, i en stikledning eller inde i en bygning.

Tegn på brud på hovedledninger kan være damp, og/eller udstrømmende vand .

Tegn på brud i varmeinstallatione inde i et hus kan være kraftig støj fra varmeinstallationen, høj fugtighed, udstrømmende vand eller damp fra bruddet.

KONTAKT VARMEVÆRKET PÅ 5885 2432 HVIS DU BEMÆRKER TEGN PÅ BRUD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ORDINÆR GENERALFORSAMLING BLEV AFHOLDT MANDAG 4. DECEMBER 2017

 • Flemming Petersen blev valgt til dirigent.
 • Formanden aflagde beretning
 • Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt enstemmigt
 • Budget for indeværende år blev fremlagt
 • Investeringsplan blev fremlagt og godkendt enstemmigt.
 • Investeringsplanen omfattede:
  • Køb af ny nødgenerator
  • Renovering af ledningsnet
  • Investering i solvarmeanlæg 2017 - 2019
 • Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere

 • Bestyrelsen stillede forslag om forlængelse af valgperioden i forbindelse med overgangen til kalenderregnskabsår.

 • Hasse Lundquist blev genvalgt til bestyrelsen
 • Søren Ole Sørensen ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen
 • Peter With Jensen blev valgt til bestyrelsen

 • Jens Wittrock blev genvalgt som suppleant (1.)
 • Klaus Øberg blev valgt som suppleant (2.)
 • Benny Lundgaard, PWC blev genvalgt som selskabets revisor.

Solvarmeprojekt vedtaget af generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling 26. september, vedtog enstemmigt, at der skal etableres et større solvarmeanlæg syd/vest for det eksisterende varmeværk på Banemarken.

Solvarmeanlægget vil omfatte ca. 18.000 kvadratmeter solfangere og en akkumuleringstank på ca. 3.000 kubikmeter. Solfangerne vil dække et areal på mere end 5 hektar. Anlægget vil kunne producere omkring 20% af den årlige fjernvarmeproduktion og reducere det årlige brændselsbehov med mere end 2000 tons halm.

Solvarmeanlægget vil kunne forsyne fjernvarmekunderne i Høng med billig, bæredygtig fjernvarme i mange år fremover, og samtidigt være bidrag til den grønne omstilling.

Beslutningen betyder, at varmeværket nu snarest vil få udarbejdet projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og påbegynde udarbejdelse af udbudsmateriale mv.

Hold øje med din varmeinstallation! For at forebygge frostskader på skjulte varmerør anbefaler Varmeværket at alle radiatorer og gulvvarmekredse holdes i drift indtil den nuværende kuldeperiode er overstået.

Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser i øjeblikket

​​

Fremløbstemperatur fra værket

er i øjeblikket ca. 86 grader C.

Link til DMI´s byvejr for Høng

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk

Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

Klagevejledning​

information om div. klageorganer.

SOLVARMEN ER GODT PÅ VEJ!
28-03-2019
Der opstilles solpaneler i et fantastisk tempo ved Høng Varmeværk
» Læs mere....
VANDTABET ER ENDELIGT UNDER KONTROL
18-02-2019
Høng Varmeværk har gennem længere tid været udfordret at et uforholdsmæssigt stort vandtab. En lang og målrettet indsat har nu bragt situationen under kontrol
» Læs mere....
BORTFALD AF GRUNDBELØB PÅVIRKER IKKE HØNG VARMEVÆRK
16-02-2019
Der har i den seneste tid været megen omtale af stigende fjernvarmepriser som følge af bortfald af det såkaldte grundbeløb. Dette er uden betydning for Høng Varmeværk
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
21-01-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net