ENERGIBESPARELSER

BAGGRUND

Energiselskaberne i Danmark er pålagt af staten at medvirke til at landets samlede energiforbrug reduceres hos slutforbrugerne. Dette er udmøntet i et krav om at selskaberne skal medvirke til, og indberette energibesparelser i en mængde som afhænger af hvor meget energi energiselskabet sælger.

For at opfylde denne forpligtigelse køber energiselskaberne rettighederne til indberetning af realiserede energibesparelser af slutforbrugerne og yder til gengæld et tilskud.

Omkostningen til dette afholdes udelukkende af det enkelte energiselskab. Der er således ikke tale om et "offentligt" tilskud!

 

Hos Høng Varmeværk er der tale om en markant omkostning, som i 2018 forventes at påvirke varmeprisen med ca. 15 kr. pr. MWh.

Høng Varmeværk havde i 2017 et krav om indberetning af energibesparelser på 1449 MWh, hvilket svarer varmeforbruget i 80 almindelige "standardhuse". Opfyldelsen af energisparekravet i 2017, medførte en omkostning på 475.000.

 

For 2018 er kravet om indberetning af energibesparelser steget til 1478 MWh, svarende til det årlige varmeforbrug i 82 huse. Opfyldelse af kravet for 2018 forventes at medføre en omkostning for varmeværket på ca. 500.000 kr.

 

 FÅ TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

Høng Varmeværk giver tilskud til energibesparelser til alle fjernvarmekunder i Høng. Her på siden kan du få mere at vide om baggrunden for indsatsen, se hvilke typer af projekter som der gives tilskud til og hvor stor en energibesparelse der skal opnås for at få et tilskud.

FOR AT OPNÅ TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER SKAL DER VÆRE INDGÅET SKRIFTLIG AFTALE INDEN MATERIALER  ELLER ARBEJDE ORDRES ELLER INDKØBES.  

 

 Der er mulighed for at opnå tilskud til stort serviceeftersyn af fjernvarmeanlæg. Tilskud er betinget af:

 • at forbrugeren indgår skriftlig aftale med varmeværket forud for eftersynet.
 • at eftersynet udføres efter varmeværkets retningslinier.
 • at eftersynet udføres efter varmeværkets rapportskema.
 • at eftersynet udføres af autoriseret installatør, som er tilknyttet Fjernvarmens Serviceordning.
 • At der ikke er udført serviceeftsyn indenfor de sidste 48 måneder.
 • Såfremt tilsyn og dokumentation er udført efter værkets retningslinier, kan der opnås tilskud efter gældende standardværdi.

klik her for at hente aftaleblanket vedr. energibesparelser.

 

Høng Varmeværk afregner tilskud efter de til enhver tid gældende regler og retningsliner Energistyrelsen, Klima og Energiministeriet, og  det til enhver tid gældende standardværdikatalog for energibesparelser.


I standardværdikataloget kan man finde værdier for opgørelse af energibesparelser:link til standardværdikatalog

BEMÆRK TILSKUD TIL HULMURSISOLERING ER PT. SUSPENDERET AF ENERGIMINISTEREN.

DET ER USIKKERT OM TILSKUD TIL HULSMURSISOLERING IGEN BLIVER MULIGT.

 

HVAD GIVES DER TILSKUD TIL

Man kan få tilskud til mange typer energibesparelser. Det energibesparende projekt skal dog have en vis størrelse for at udløse et tilskud. Som udgangspunkt skal projektet give en besparelse på mere end 500 kWh om året.

Der er mange forskellige muligheder for at spare energi hos slutbrugeren. Her finder du en kort liste over de mest almindelige energibesparelser hos private og i erhvervslivet. Nogle typiske muligheder for energibesparelser:

PRIVATE

 • Udskiftning af vinduer og/eller døre til nye af energiklasse A eller energiklasse B.Der gives ikke tilskud ved udskiftning af døre/vinduer til nye af energiklasse C!
 • Efterisolering, f.eks. tag eller ydervægge.
 • Skift af varmeforsyning til fjernvarme.
 • div. renovering af fjernvarmeinstallationer
 • Stort eftersyn af fjernvarmeinstallation (kun tilskud hvert 4. år) (Eftersyn skal udføres af installatør tilknyttet fjernvarmens serviceordning)

Eksempel: Udskiftning af alm termovinduer/døre til energivinduer/døre:

udskiftningen giver en årlig energibesparelse på 145 kWh pr. kvadratmeter. Der skal skiftes mindst 1000/145 = 6,9 kvadratmeter vinduer/døre for at opnå tilskud. Eksempel: Efterisolering af loft med 100 mm mineraluld med 200 mm mineraluld til i alt 300 mm mineraluld.

Efterisoleringen giver en energibesparelse på 20 kWh pr. kvadratmeter bygningskonstruktion. Ved en sådan efterisolering skal der lægges mindst 1000/20 = 50 kvadratmeter for at opnå tilskud. Aftale om energibesparelser skal være indgået med Varmeværket før arbejdet påbegyndes/ordres og materialer indkøbes.


PRODUKTIONSERHVERV

Virksomheder kan spare energi ved at kortlægge energiforbruget. For eksempel er der ofte energi at spare ved modernisering eller udskiftning af elektriske maskiner og udstyr.

Handel og serviceerhverv

 • Udskifte gamle vinduer
 • Isolere tag, vægge, rør
 • Skifte eller effektivisere varmeforsyning
 • Forbedre køle- og fryseinstallationer
 • Belysning
 • Ventilation


TILSKUDDETS STØRRELSE

Høng Varmeværk giver fra 1. januar 2018 et tilskud på 35 øre per kWh  til realiserede energibesparelser hos alle slutforbrugere af fjernvarme fra Høng Varmeværk. Både virksomheder og private kan få tilskud. Man kan ikke få tilskud til besparelser, der allerede er gennemført. Projektet skal have en vis størrelse for at udløse tilskud. Udgangspunktet er, at projektet skal give en energibesparelse på mere end 500 kWh.

HVORDAN FÅR MAN TILSKUD?

For at få tilskud til energibesparelser skal man lave en aftale med Høng Varmeværk, inden man begynder sit energispareprojekt, dvs. inden man ordrer materialer, eller accepterer tilbud fra håndværker. Dette krav kan ikke fraviges.
Aftalen beskriver hvilken type energibesparelse, der er tale om, den forventede energibesparelse målt i kWh per år og tidsrammen for realiseringen.

Når spareindsatsen er gennemført skal man anmode Høng Varmeværk om udbetaling af tilskud. Høng Varmeværk forbeholder sig ret til at afvise projekter/energibesparelser, såfremt Varmeværket vurderer at betingelserne ikke er opfyldt, eller at projektet er utilstrækkeligt dokumenteret.

BORTFALD AF GRUNDBELØB PÅVIRKER IKKE HØNG VARMEVÆRK
16-02-2019
Der har i den seneste tid været megen omtale af stigende fjernvarmepriser som følge af bortfald af det såkaldte grundbeløb. Dette er uden betydning for Høng Varmeværk
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
21-01-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
SOLVARME PÅ VEJ
21-01-2019
Anlægsarbejdet med etablering af solvarme ved Høng Varmeværk er nu i fuld gang
» Læs mere....
ER GULVVARMESYSTEMET KLAR TIL VINTEREN?
02-01-2019
Hvis du har en bolig med gulvvarme er der et par ting som det kan være en god idé at tjekke inden det for alvor bliver vinter.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net