VELKOMMEN TIL HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A.

På Grund af renoveringsarbejde kan der i dagtimerne mandag d. 14. august forekomme afbrydelser af fjernvarmeforsyningen til Finlandsvej, Snæbumgårdsvej og Islandsvej

 

Fjernvarmeforsyningen er normal

i det øvrige forsyningsområde. 

Fremløbstemperatur fra værket

er i øjeblikket ca. 77 grader C.

Link til DMI´s byvejr for Høng

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

Kontoret er ferielukket

i uge 32 og uge 33

7. - 18. august

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

UDSKIFTNING AF FJERNVARMERØR PÅ FINLANDSVEJ, SNÆBUMGÅRDSVEJ, SVERIGESVEJ, NORGESVEJ OG ISLANDSVEJ

UDFØRES I PERIODEN MAJ - SEPTEMBER 2017.

Der udføres gravearbejde både i veje/fortove og inde på de enkelte ejendomme. Arbejdet medfører i øjeblikket begrænsninger i tilkørselsforholdene i området.

 

Entreprenørerne skal have adgang til installationen inde i husene.

  

 

TIDSPLANEN ER KUN VEJLEDENDE OG RETTES LØBENDE.

ÆNDRINGER VIL FOREKOMME.

KONTAKT VÆRKETS ENTREPRENØR FOR NÆRMERE OPLYSNING.

forbrugerne vil blive kontaktet direkte af værkets entreprenør for indgåelse af aftale om adgang.

 

 

Vejledende tidsplan for projektet:

Etape 1:​ uge 18 - 24:​  Finlandsvej 24 – 45

Etape 2: ​uge 22 - 28:  ​Finlandsvej ​1 – 23 + Islandsvej

Etape 3:​ uge 27 - 33:​  Snæbumgårdsvej​ 9 – 29 ​+ Norgesvej
Etape 4: uge 32 - 38:​  Snæbumgårdsvej 4, 6 – 11 ​​+ Sverigesvej

 ------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTET:

En del af fjernvarmerørene i den nordlige del af Høng har nu nået en alder,  hvor de vurderes til at være udtjente.

 

Der igangsættes derfor i maj 2017 et renoveringsprojekt, hvor alle fjernvarmeledningerne på Finlandsvej, Snæbumgårdsvej, Sverigesvej, Norgesvej og Islandsvej.

 

Arbejdet omfatter både hovedledninger i vejene og stikledningerne som går ind i de enkelte huse.

 

Det betyder at varmeværkets entreprenører skal udføre både gravearbejde og smedearbejde inde på forbrugernes ejendomme og på målerinstallationer inde i husene.

 

 

 

INGEN FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL I HØNG!

 

Der er i øjeblikket presseomtale af mulige prisstigninger på fjernvarmen rundt  om i landet på grund af såkaldt "forrentning af indskudskapital".

 

Energitilsynet har i en principiel afgørelse tilladt en kommune som ejer af et fjernvarmeselskab at trække penge ud af selskabet.

 

Fjernvarmekunderne i Høng behøver dog ikke at bekymre sig af den grund.

 

Høng Varmeværk er ejet af forbrugerne selv, og ikke af en ekstern ejer.

Der er således ingen risiko for at fjernvarmekunderne i Høng kan komme til at betale mere for varmen på grund af "forrentning af indskudskapital"

 

 

 

 

VARMEVÆRKET MISTER FORTSAT FJERNVARMEVAND!

Varmeværket mister i øjeblikket ca. 5500 liter fjernvarmevand i døgnet.

 

Hvis du bemærker tegn på utætte fjernvarmerør så kontakt varmeværket på telefon 5885 2432

Tegn på utætheder udendørs kan være udstrømmende varmt vand, damp, eller markant optøede områder når der er sne og frost.

også damp fra kloakriste kan være indikation på brud på fjernvarmeledninger.

Tegn på utætheder indendørs kan være unormal støj fra varmeanlægget eller konstant usædvanligt høj luftffugtighed i boligen.

Fjernvarmevandet er tilsat lysegrønt farvestof og er mellem 35 og 80 grader varmt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer af varmeværkets vedtægter besluttet

 

De fremlagte forslag til ændring af varmeværkets vedtægt, herunder ændring af varmeværkets regnskabsår så det fra 2018 følger kalenderåret, blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte andelshavere på generalforsamlingen d. 20. december 2016.

 

Vedtægtsændringen skal nu formelt godkendes af Kalundborg Kommune før ikrafttræden.

 

 

VARMEVÆRKETS HJERTESTARTER ER NU TILGÆNGELIG HELE DØGNET
19-07-2017
Høng Varmeværk har nu placeret værkets hjertestarter i et udendørs skab så den er tilgængelig for borgerne hele døgnet.
» Læs mere....
ADGANG TIL OPLYSNINGER VIA E-FORSYNING
19-07-2017
Høng Varmeværk tilbyder adgang til egne data via E-Forsyning. E-Forsyning kan tilgås både via værkets hjemmeside via App til android og Ios. Hvis du benytter dig af muligheden for at logge ind via værkets hjemmeside og se "Egne Data", kan du se frem til et helt nyt vindue med nogle let overskuelige kurver, samtidigt med at man kan downloade alle aflæsningsdata.
» Læs mere....
ÆNDREDE BETALINGSTERMINER FRA 2018
26-05-2017
Betalingsterminerne for fjernvarme ændres fra 2018 som følge af omlægning af regnskabsår.
» Læs mere....
VEDTÆGTSÆNDRING HOS HØNG VARMEVÆRK A.M.BA.
26-05-2017
Vedtægtsændring betyder bl.a. omlægning af værkets regnskabsår og betalingsterminer
» Læs mere....
FINGRENE FRA FJERNVARMEN!
23-08-2016
Ny statslig regulering truer den lokale selvbestemmelse i fjernvarmeselskaberne. Høng Varmeværk frygter, at den kommende ny regulering vil medføre omfattende bureaukrati, og stigende varmepriser.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net