FJERNVARMEFORSYNINGEN ER NORMAL

Fjernvarmeforsyningen til Bøgens Kvarter og Egens Kvarter vil være afbrudt tirsdag d. 25. september i tidsrummet 08.45 til ca. 14.00.

Afbrydelsen skyldes eftersøgning af brud på fjernvarmenettet.

Varmeværket eftersøger fortsat et større brud som koster store mængder fjernvarmevand. Kontakt os på 5885 2432 ved tegn på brud

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

(hverdage)

​​

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

VARMEVÆRKET MISTER  MEGET STORE MÆNGDER FJERNVARMEVAND!

HJÆLP OS MED AT FINDE BRUDDET!

Varmeværket har i flere uger været på jagt efter et større vandtab.

Selvom flere mindre brud er blevet fundet og repareret mister vi dog fortsat ca. 20.000 liter fjernvarmevand i døgnet.

Ejendomsfunktionærer i større ejendomme, skoler, institutioner mv. bedes kontrollere installationer i kældre og varmecentraler og ventilationsrum.

Bruddet kan være inde i en ejendom eller i ude i ledningsnettet.

Tegn på brud inde i et hus kan være kraftig unormal støj/susen i varmeanlægget, unormalt varme gulvflader, pludselig meget høj luftfugtighed/dug eller direkte udstrømmende vand.

Fjernvarmevandet er mellem ca. 35 og  ca. 75 grader varmt og er tilsat grønt farvestof.

Brud på ledningsnettet kan være vanskelige at se på denne årstid.

Tegn på brud kan være områder der tørrer markant hurtigere end de omgivende arealer efter regnvejr. i nogle tilfælde kan der observeres udstrømmende vand og damp. Pludseligt opståede sætninger/huller kan også være tegn på brud på rørføring.

KØRER DIN VANDMÅLER KONSTANT????

Samtidigt med at der mistes fjernvarmevand, viser analyser at der tilføres råvand (vandværksvand) til fjernvarmesystemet.

Dette skyldes med stor sandsynlighed en utæt vandvarmer, og betyder at der kommer kalk ind i fjernvarmesystemet, hvilket kan ødelægge varmeoverførslen i værkets kedler og medføre store ekstraomkostninger. Forbrugerne bedes kontrollere deres vandmålere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mange projekter hos Høng Varmeværk i 2018.

Solvarme på vej

Høng Varmeværk planlægger at etablere et større solvarmeanlæg på marken vest/sydvest for det eksisterende varmeværk på Banemarken.

Solfangerne vil fylde et areal på ca. 5 hektar, og anlægget vil endvidere omfatte en akkumuleringstank på ca. 3000 kubikmeter, teknikbygning samt tilslutning til eksisterende varmeværk.

opførsel af akkumuleringstank forventes påbegyndt inden udgangen af juni.

etablering af solvarmeanlæg forventes påbegyndt til august.

Renovering af fjernvarmeledninger på Sofievej

En dronebaseret termografiundersøgelse har vist at fjernvarmeledningerne på Sofievej er i dårlig stand. Høng Varmeværk planlægger derfor i løbet af sommerhalvåret 2018,  at udføre renoveringsarbejde/udskiftning af strækningen fra Centervej til Tovesvej.

Pumpestation på Kulbyvej

På grund af en overbelastet transmissionsledning på Kulbyvej, kan fjernvarmeforsyningen til forbrugere på Borrevænget i spidslastperioder være​ uregelmæssig. Høng Varmeværk planlægger derfor, inden næste fyringssæson, at etablere en pumpestation til at forøge trykket, således at fjernvarmeforsyningen kan holdes stabil under alle forhold. Pumpestationen tænkes placeret på Kulbyvej i området omkring Jensine Madsensvej.

Byggemodning i Tjørnens Kvarter og Hyldens Kvarter.

Høng Varmeværk er af Kalundborg Kommune blevet bedt om at undersøge muligheden for fjernvarmeforsyning af Tjørnens Kvarter og Hyldens Kvarter

Høng Varmeværk har derfor ladet udarbejde et projektforslag til belysning af de økonomiske forhold vedr. fjernvarmeforsyning af områderne.

Projektforslaget er godkendt af Teknik-og Miljøudvalget d. 7. juni 2018.

Der udarbejdes nu detaljeret projekt, som vil blive udbudt i begrænset licitation jfr. gældende tilbudslovgivning.

NY INFORMATIONSSIDE MED DRIFTSDATA
27-06-2018
Høng Varmeværk har fået lavet en ny side med live-information om tryk og temperaturer mv.
» Læs mere....
Højere returtemperatur og længere ventetid på det varme vand
12-06-2018
Varmeværket modtager flere henvendelser vedr. høje returtemperaturer/dårlig afkøling og længere ventetid på det varme vand.
» Læs mere....
Arkæologiske prøvegravninger
30-04-2018
Forud for det planlagte solvarmeprojekt gennemfører Museum Vestsjælland arkæologiske prøvegravninger på marken vest/sydvest for varmeværket på Banemarken.
» Læs mere....
VARMEVÆRKET PÅ FULD KRAFT!
28-02-2018
Vinteren viser tænder og Høng Varmeværks pumper kører nu på fuld kraft for at forsyne byen med varme.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-12-2017
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net