Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser

Til forbrugerne på Hovedgaden, Borrevej, Toftevej og Cobavej

Fjernvarmeforsyningen til opvarmning og varmt vand, vil pga. ledningsarbejder være afbrudt tirsdag den 20. august 2019 fra kl. 07.30 til ca. 14.00.​​

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

(hverdage)

Kontoret er lukket

tirsdag den 27. august 2019

​​

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

14. juni 2019

SOLVARMEN ER KOMMET TIL BYEN!

Det nye solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk har nu produceret solvarme siden 1. maj, og der sendes nu næsten konstant solvarme ud i fjernvarmenettet til værkets forbrugere.

Solvarmeanlægget har i maj måned produceret imponerende 1367 MWh varme, svarende til ca. halvdelen af den fjernvarme der er blevet pumpet ud i fjernvarmenettet i maj. Det svarer til en besparelse i brændselsforbrug på ca. 350 t halm.

SOLVARME - REN GRØN ENERGI - DIREKTE FRA HIMLEN!

prisudvikling kurve2

Ordinær generalforsamling afholdt 30. april 2019​

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, at der ikke var indkommet nogle forslag, og at den udsendte dagsorden var gældende.

Generalforsamlingen fik forelagt og godkendte den reviderede årsrapport for 2018.

Generalforsamlingen fik forelagt budget for 2019, som blev taget til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte Investeringer i ledningsnet for DKK 1 mio., investeringer i div. materiel og udstyr for i alt 305.00 samt investeringen i det snart færdigbyggede solvarmeanlæg på ca. DKK 36 mio.

Generalforsamlingen blev orienteret om projektforløb, status samt økonomi vedr. solvarmeanlægget, som med succes netop havde produceret den første solvarme tidligere på dagen.

Palle Krogh og Søren Larsen blev begge genvalgt til bestyrelsen for Høng Varmeværk for en ny periode på 2 år.

Jens Wittrock og Klaus Øberg blev begge genvalgt som suppleanter for en periode på 1 år.

Under punktet eventuelt blev der efterlyst en lettere adgang til E-forsyning på hjemmesiden, hvilket værket lovede at følge op på.

dirigenten afsluttede generalforsamlingen og Formanden takkede for god ro og orden.

BORTFALD AF GRUNDBELØB PÅVIRKER IKKE HØNG VARMEVÆRK
16-02-2019
Der har i den seneste tid været megen omtale af stigende fjernvarmepriser som følge af bortfald af det såkaldte grundbeløb. Dette er uden betydning for Høng Varmeværk
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
21-01-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net