VELKOMMEN TIL HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A.

Fjernvarmeforsyningen er normal.


Fremløbstemperatur fra værket

er i øjeblikket ca. 79 grader C.

Link til DMI´s byvejr for Høng

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

HØNG VARMEVÆRK SÆTTER PRISEN NED
22-11-2016
Med udsigten til en kold vinter kan fjernvarmeforbrugerne i Høng glæde sig over at Høng Varmeværk sænker den variable varmepris for indeværende regnskabsår.
» Læs mere....
ÅRSOPGØRELSER ER UDSENDT
07-10-2016
Årsopgørelserne for varmeåret 2015 - 2016 er sendt ud. For første gang med opkrævning af afkølingstarif for utilstrækkelig afkøling.
» Læs mere....
FINGRENE FRA FJERNVARMEN!
23-08-2016
Ny statslig regulering truer den lokale selvbestemmelse i fjernvarmeselskaberne. Høng Varmeværk frygter, at den kommende ny regulering vil medføre omfattende bureaukrati, og stigende varmepriser.
» Læs mere....
NYT DESIGN PÅ "EGNE DATA"
07-04-2016
Høng Varmeværk har netop indgået aftale med vores dataleverandør om en ny løsning til visning af målerdata mv. Den nye løsning hedder E-Forsyning og kan også tilgås via App til android og Ios. Hvis du benytter dig af muligheden for at logge ind via værkets hjemmeside og se "Egne Data", kan du se frem til et helt nyt vindue med nogle let overskuelige kurver, samtidigt med at man kan downloade alle aflæsningsdata.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS HJERTESTARTER ER NU TILGÆNGELIG HELE DØGNET
18-03-2016
Høng Varmeværk har nu placeret værkets hjertestarter i et udendørs skab så den er tilgængelig for borgerne hele døgnet.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net