VELKOMMEN TIL HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A.

Der kan forekomme afbrydelser i fjernvarmeforsyningen onsdag,

på grund af eftersøgning af ledningsbrud.

Varmeværket mister fortsat ca. 12.000 liter fjernvarmevand i døgnet.

​  

Fremløbstemperatur fra værket

er i øjeblikket ca. 78 grader C.

Link til DMI´s byvejr for Høng

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

​​​


​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

onsdag d. 31. august kl.09.55

Der kan forekomme afbrydelser i fjernvarmeforsyningen i løbet af onsdagen. Afbrydelserne skyldes arbejde med eftersøgning af ledningsbrud.​

VARMEVÆRKET MISTER FORSAT VAND.​ Der forsvinder fortsat ca. 12.000 liter fjernvarmevand i døgnet fra fjernvarmenettet i Høng.

Dette betyder,  at der er et brud på fjernvarmerørene et sted i byen.

Bruddet kan både være udendørs, i et af rørene i forsyningsnettet, i en stikledning på privat grund,  eller inde i en bygning.

​​HJÆLP OS MED AT FINDE BRUDDET!

Hvis du bemærker tegn på brud på fjernvarmen, så kontakt venligst varmeværkets vagt på telefon 5885 2432.

​Udendørs kan tegn på brud være opstigende damp og/eller udstrømmende varmt vand, eller tørre pletter i ellers våde områder efter regn.

​Inde i huse kan tegn på brud være udsædvanlig støj fra varmeanlægget, og/eller høj luftfugtighed evt. udsædvanlig tildugning af vinduer.

​​Fjernvarmevandet er mellem 40 og 80 grader varmt, og er tilsat lysegrøn sporingsfarve.​

På grund en en fejl i vores SMS system er besked om afbrydelser i forbindelse med eftersøgning af brud på fjernvarmenettet blevet udsendt flere gange onsdag morgen. Vores leverandør har forsikret os om at fejlen nu er rettet. Vi beklager evt. gener de mange udsendelser må have medført.​

​----------------------------------------------------------------------------------------

 AFKØLINGSTARIFFEN ER NU GÆLDENDE I HØNG

Høng Varmeværk har, med virkning fra d. 1. september 2015, indført en afkølingstarif, som betyder at utilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet vil medføre en højere varmeregning.

 

Varmeværket udskriver ikke bøder!

Der er dog ikke - som man kan læse om i visse aviser - tale om en bøde! Der er tale om en mere retfærdig fordeling af omkostningerne, således at forbrugere, hvis varmeanlæg forårsager tab af varme, og dermed spild af energi,  selv må betale en større del af omkostningerne.

 

Krav om god afkøling har altid eksisteret.

Høng Varmeværk har altid haft krav om at afkøle fjernvarmevandet effektivt sådan at varmetabet kan holdes så lavt som muligt. Det nye er, at de forbrugere som ikke overholder kravet, ikke længere får betalt omkostningen af de øvrige forbrugere, som rent faktisk lever op til afkølingskravet.

Læs mere om afkølingstariffen her

De "gamle" tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering kan findes under fanebladet "Hvem er vi" øverst på siden.​

De "gamle" almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering kan findes under fanebladet "Hvem er vi" øverst på siden.​

JUBILÆUM PÅ HØNG VARMEVÆRK
30-08-2016
Torsdag d. 1. september har Stig Nielsen 25 års jubilæum på Høng Varmeværk Jubilæet markeres ved en reception på varmeværket.
» Læs mere....
UÆNDREDE VARMEPRISER I HØNG
29-08-2016
Nu foreligger fjernvarmepriserne for Høng Varmeværk for det kommende regnskabsår. Priserne fastholdes uændret.
» Læs mere....
FINGRENE FRA FJERNVARMEN!
23-08-2016
Ny statslig regulering truer den lokale selvbestemmelse i fjernvarmeselskaberne. Høng Varmeværk frygter, at den kommende ny regulering vil medføre omfattende bureaukrati, og stigende varmepriser.
» Læs mere....
DER BYGGES PÅ VARMEVÆRKET
29-06-2016
Høng Varmeværk er i øjeblikket ved at opføre en ny ladebygning til opbevaring af aske.
» Læs mere....
ÅRSAFLÆSNING 15. JULI
21-06-2016
d. 15. juli årsaflæses fjernvarmemålerne i Høng. Aflæsningen vil som udgangspunkt ske via fjernaflæsning.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net