VELKOMMEN TIL HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A.

Varmeværket mister fortsat store mængder fjernvarmevand. Kontakt os på 5885 2432 ved tegn på brud.

Til forbrugerne på Engvej og Tværvej:

På grund af reparation af et brud på Engvej, bliver fjernvarmeforsyningen afbrudt fredag den 25. maj fra kl. 7.30.

​​

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

(hverdage)

Kontoret er lukket

Mandag den 28. maj 2018

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

torsdag d. 24. maj 2018

DESVÆRRE HAR VI FORTSAT IKKE FUNDET DET "STORE" BRUD

Onsdag formiddag lokaliserede varmeværket med venlig hjælp fra forbrugere,  et brud på Engvej. Varmeværket foretager nu reparation af ledningen.

Fjernvarmeforsyningen til området er afbrudt frem til torsdag eftermiddag (24. maj) i forbindelse med arbejdet.

VARMEVÆRKET MISTER STADIG MEGET STORE MÆNGDER FJERNVARMEVAND!

HJÆLP OS MED AT FINDE BRUDDET!

Varmeværket mister nu ca. 16.500 liter fjernvarmevand i døgnet.

Bruddet kan være inde i en ejendom eller i ude i ledningsnettet.

Tegn på brud inde i et hus kan være kraftig unormal støj/susen i varmeanlægget, unormalt varme gulvflader, pludselig meget høj luftfugtighed/dug eller direkte udstrømmende vand.

Fjernvarmevandet er mellem 35 og 75 grader varmt og er tilsat grønt farvestof.

Brud på ledningsnettet kan være vanskelige at se på denne årstid.

Tegn på brud kan være områder der tørrer markant hurtigere end de omgivende arealer efter regnvejr. i nogle tilfælde kan der observeres udstrømmende vand og damp. Pludseligt opståede sætninger/huller kan også være tegn på brud på rørføring.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mange projekter hos Høng Varmeværk i 2018.

Solvarme på vej

Høng Varmeværk planlægger at etablere et større solvarmeanlæg på marken vest/sydvest for det eksisterende varmeværk på Banemarken.

Solfangerne vil fylde et areal på ca. 5 hektar, og anlægget vil endvidere omfatte en akkumuleringstank på ca. 3000 kubikmeter, teknikbygning samt tilslutning til eksisterende varmeværk.

opførsel af akkumuleringstank forventes påbegyndt inden udgangen af juni.

etablering af solvarmeanlæg forventes påbegyndt til august.

Renovering af fjernvarmeledninger på Sofievej

En dronebaseret termografiundersøgelse har vist at fjernvarmeledningerne på Sofievej er i dårlig stand. Høng Varmeværk planlægger derfor i løbet af sommerhalvåret 2018,  at udføre renoveringsarbejde/udskiftning af strækningen fra Centervej til Tovesvej.

Pumpestation på Kulbyvej

På grund af en overbelastet transmissionsledning på Kulbyvej, kan fjernvarmeforsyningen til forbrugere på Borrevænget i spidslastperioder være​ uregelmæssig. Høng Varmeværk planlægger derfor, inden næste fyringssæson, at etablere en pumpestation til at forøge trykket, således at fjernvarmeforsyningen kan holdes stabil under alle forhold. Pumpestationen tænkes placeret på Kulbyvej i området omkring Jensine Madsensvej.

Byggemodning i Tjørnens Kvarter og Hyldens Kvarter.

Høng Varmeværk er af Kalundborg Kommune blevet bedt om at undersøge muligheden for fjernvarmeforsyning af Tjørnens Kvarter og Hyldens Kvarter

Høng Varmeværk har derfor ladet udarbejde et projektforslag til belysning af de økonomiske forhold vedr. fjernvarmeforsyning af områderne.

Projektforslaget er under sagsbehandling i Kalundborg Kommune.

Arkæologiske prøvegravninger
30-04-2018
Forud for det planlagte solvarmeprojekt gennemfører Museum Vestsjælland arkæologiske prøvegravninger på marken vest/sydvest for varmeværket på Banemarken.
» Læs mere....
VARMEVÆRKET PÅ FULD KRAFT!
28-02-2018
Vinteren viser tænder og Høng Varmeværks pumper kører nu på fuld kraft for at forsyne byen med varme.
» Læs mere....
KRAV OM TRYKPRØVNING EFTER SKADER
01-12-2017
Varmeværket kræver at direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg trykprøves efter reparation af f.eks. brud på gulvvarme eller lignende.
» Læs mere....
ÆNDREDE BETALINGSTERMINER FRA 2018
01-12-2017
Betalingsterminerne for fjernvarme ændres fra 2018 som følge af omlægning af regnskabsår.
» Læs mere....
SOLVARME VIL GØRE FJERNVARMEN I HØNG ENDNU MERE GRØN
31-10-2017
En enig generalforsamling har besluttet at Høng Varmeværk skal etablere et større solvarmeanlæg Syd/Vest for det eksisterende varmeværk på Banemarken.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net