VELKOMMEN TIL HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A.

Til forbrugerne på:

Finlandsvej og Islandsvej,

På grund af renoveringsarbejde vil fjernvarmeforsyningen være afbrudt torsdag den 22. juni i dagtimerne fra kl. ca. 07.30.

Ellers er fjernvarmeforsyningen er normal.

Fremløbstemperatur fra værket

er i øjeblikket ca. 77 grader C.

Link til DMI´s byvejr for Høng

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

21. JUNI 2017

VARMEVÆRKET MISTER FJERNVARMEVAND!

Varmeværket mister i øjeblikket ca. 9000 liter fjernvarmevand i døgnet.

Vandtabet blev konstateret natten mellem tirsdag 20. juni og onsdag 21. juni.​

Hvis du bemærker tegn på utætte fjernvarmerør så kontakt varmeværket på telefon 5885 2432

Tegn på utætheder udendørs kan være udstrømmende varmt vand, damp og våde pletter hvor der ellers normalt burde være tørt.

også damp fra kloakriste kan være indikation på brud på fjernvarmeledninger.

Tegn på utætheder indendørs kan være unormal støj fra varmeanlægget, konstant usædvanligt høj luftffugtighed i boligen eller fugtpletter på gulve.

Fjernvarmevandet er tilsat lysegrønt farvestof og er mellem 35 og 78 grader varmt.

UDSKIFTNING AF FJERNVARMERØR PÅ FINLANDSVEJ, SNÆBUMGÅRDSVEJ, SVERIGESVEJ, NORGESVEJ OG ISLANDSVEJ

UDFØRES I PERIODEN MAJ - SEPTEMBER 2017.

Der udføres gravearbejde både i veje/fortove og inde på de enkelte ejendomme. Arbejdet medfører i øjeblikket begrænsninger i tilkørselsforholdene i området.

 

Entreprenørerne forventes at skulle have adgang til installationen inde i husene: (vejledende plan - ændringer vil forekomme)

  

Finlandsvej 26:   arbejdet er under udførsel

Finlandsvej 25:   arbejdet er under udførsel

Finlandsvej 24:   arbejdet er under  udførsel

Finlandsvej 23:   arbejdet er under  udførsel

Finlandsvej 22:    arbejdet er under  udførsel

 

Finlandsvej 21:   arbejdet er under  udførsel

Finlandsvej 20:   arbejdet er under  udførsel

Finlandsvej 19:  arbejdet er under  udførsel

Finlandsvej 18:  arbejdet er under  udførsel

 

Finlandsvej 17:   uge 24/uge 25

Finlandsvej 16:   uge 25

Finlandsvej 15:   uge 25

Finlandsvej 14:   uge 25

Finlandsvej 13:  uge 25

 

Finlandsvej 12:   uge 25/uge 26

Finlandsvej 10:   uge 25/uge 26

Islandsvej 4:       uge 25/uge 26

Islandsvej 2:       uge 25/uge 26

Finlandsvej 11:  uge 26/uge 27

Finlandsvej 8:    uge 26/uge 27

Islandsvej 3:       uge 26/uge 27

Islandsvej 12:     uge 26/uge 27

Islandsvej 10:     uge 27

Islandsvej   8:     uge 27/uge 28

Islandsvej   6:     uge 27/uge 28

Finlandsvej 3:     uge 28

Finlandsvej 6:     uge 28

Finlandsvej 4:     uge 28

Finlandsvej 1:     uge 28

Snæbumgårdsvej 9:   uge 28

 

TIDSPLANEN ER KUN VEJLEDENDE OG RETTES LØBENDE.

ÆNDRINGER VIL FOREKOMME.

KONTAKT VÆRKETS ENTREPRENØR FOR NÆRMERE OPLYSNING.

forbrugerne vil blive kontaktet direkte af værkets entreprenør for indgåelse af aftale om adgang.

 

Så langt er vi nået:

 

Finlandsvej 45:​      installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 43​:      installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 44​:      installation udført - afsluttende arbejder i gang

 

Finlandsvej 42​:      installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 41​:      installation udført - afsluttende arbejder i gang

 

Finlandsvej 39​:      installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 38:      installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 37:      installation udført - afsluttende arbejder i gang

 

Finlandsvej 36:       installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 35:       installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 33:       installation udført - afsluttende arbejder i gang

 

Finlandsvej 34:   installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 32:   installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 31:   installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 30:   installation udført - afsluttende arbejder i gang

 

Finlandsvej 29:   installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 28:   installation udført - afsluttende arbejder i gang

Finlandsvej 27:   installation udført - afsluttende arbejder i gang

 

Vejledende tidsplan for projektet:

Etape 1:​ uge 18 - 24:​  Finlandsvej 24 – 45

Etape 2: ​uge 22 - 28:  ​Finlandsvej ​1 – 23 + Islandsvej

Etape 3:​ uge 27 - 33:​  Snæbumgårdsvej​ 9 – 29 ​+ Norgesvej
Etape 4: uge 32 - 38:​  Snæbumgårdsvej 4, 6 – 11 ​​+ Sverigesvej

 ------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTET:

En del af fjernvarmerørene i den nordlige del af Høng har nu nået en alder,  hvor de vurderes til at være udtjente.

 

Der igangsættes derfor i maj 2017 et renoveringsprojekt, hvor alle fjernvarmeledningerne på Finlandsvej, Snæbumgårdsvej, Sverigesvej, Norgesvej og Islandsvej.

 

Arbejdet omfatter både hovedledninger i vejene og stikledningerne som går ind i de enkelte huse.

 

Det betyder at varmeværkets entreprenører skal udføre både gravearbejde og smedearbejde inde på forbrugernes ejendomme og på målerinstallationer inde i husene.

 

 

 

INGEN FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL I HØNG!

 

Der er i øjeblikket presseomtale af mulige prisstigninger på fjernvarmen rundt  om i landet på grund af såkaldt "forrentning af indskudskapital".

 

Energitilsynet har i en principiel afgørelse tilladt en kommune som ejer af et fjernvarmeselskab at trække penge ud af selskabet.

 

Fjernvarmekunderne i Høng behøver dog ikke at bekymre sig af den grund.

 

Høng Varmeværk er ejet af forbrugerne selv, og ikke af en ekstern ejer.

Der er således ingen risiko for at fjernvarmekunderne i Høng kan komme til at betale mere for varmen på grund af "forrentning af indskudskapital"

 

 

 

 

VARMEVÆRKET MISTER FORTSAT FJERNVARMEVAND!

Varmeværket mister i øjeblikket ca. 5500 liter fjernvarmevand i døgnet.

 

Hvis du bemærker tegn på utætte fjernvarmerør så kontakt varmeværket på telefon 5885 2432

Tegn på utætheder udendørs kan være udstrømmende varmt vand, damp, eller markant optøede områder når der er sne og frost.

også damp fra kloakriste kan være indikation på brud på fjernvarmeledninger.

Tegn på utætheder indendørs kan være unormal støj fra varmeanlægget eller konstant usædvanligt høj luftffugtighed i boligen.

Fjernvarmevandet er tilsat lysegrønt farvestof og er mellem 35 og 80 grader varmt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer af varmeværkets vedtægter besluttet

 

De fremlagte forslag til ændring af varmeværkets vedtægt, herunder ændring af varmeværkets regnskabsår så det fra 2018 følger kalenderåret, blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte andelshavere på generalforsamlingen d. 20. december 2016.

 

Vedtægtsændringen skal nu formelt godkendes af Kalundborg Kommune før ikrafttræden.

 

 

ÆNDREDE BETALINGSTERMINER FRA 2018
26-05-2017
Betalingsterminerne for fjernvarme ændres fra 2018 som følge af omlægning af regnskabsår.
» Læs mere....
VEDTÆGTSÆNDRING HOS HØNG VARMEVÆRK A.M.BA.
26-05-2017
Vedtægtsændring betyder bl.a. omlægning af værkets regnskabsår og betalingsterminer
» Læs mere....
FINGRENE FRA FJERNVARMEN!
23-08-2016
Ny statslig regulering truer den lokale selvbestemmelse i fjernvarmeselskaberne. Høng Varmeværk frygter, at den kommende ny regulering vil medføre omfattende bureaukrati, og stigende varmepriser.
» Læs mere....
NYT DESIGN PÅ "EGNE DATA"
07-04-2016
Høng Varmeværk har netop indgået aftale med vores dataleverandør om en ny løsning til visning af målerdata mv. Den nye løsning hedder E-Forsyning og kan også tilgås via App til android og Ios. Hvis du benytter dig af muligheden for at logge ind via værkets hjemmeside og se "Egne Data", kan du se frem til et helt nyt vindue med nogle let overskuelige kurver, samtidigt med at man kan downloade alle aflæsningsdata.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS HJERTESTARTER ER NU TILGÆNGELIG HELE DØGNET
18-03-2016
Høng Varmeværk har nu placeret værkets hjertestarter i et udendørs skab så den er tilgængelig for borgerne hele døgnet.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net