VELKOMMEN TIL HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A.

Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser i øjeblikket.

​  

Fremløbstemperatur fra værket

er i øjeblikket ca. 75 grader C.

Link til DMI´s byvejr for Høng

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

Kontoret er ferielukket i perioden 25. juli - 5. august 2016

​​​


​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

FINGRENE FRA FJERNVARMEN!​

Ny statslig regulering truer den lokale selvbestemmelse i fjernvarmeselskaberne. Høng Varmeværk frygter,  at den kommende ny regulering vil medføre omfattende bureaukrati, og stigende varmepriser.

Fjernvarmen i Danmark er den billigste i Europa, når man renser priserne for diverse afgifter. Dette er veldokumenteret!

Det er ligeledes veldokumenteret, at de bedst drevne danske fjernvarmeselskaber, er de forbrugerejede selskaber.

På denne baggrund er der et vist belæg for at sige at de danske forbrugerejede fjernvarmeselskaber er "VERDENSMESTRE I FJERNVARME".

Ikke desto mindre er politikerne på Christiansborg blevet enige om at fjernvarmesektoren skal underlægges en såkaldt "ny regulering" -  en regulering, som vil kræve ensretning af fjernvarmeselskabernes regnskabsføring og regnskabsperioder - og som i detaljer vil tvangsregulere fjernvarmeselskabernes drift.

Dette vil i stort omfang fratage de lokale forbrugervalgte bestyrelser retten til at drive deres egne selskaber i en sådan grad at der nærmest at tale om en statslig overtagelse at selskaberne - dog uden at staten har tænkt sig at påtage sig noget ansvar - det får de lokale bestyrelser lov til at beholde.

Men retten til, på lokalt niveau at vurdere de nødvendige omkostninger, og hvilke investeringer som er hensigtsmæssige og nødvendige,  og fastlægge selskabets serviceniveau - vil blive voldsomt begrænset med den ny regulering som er i vente.

Motivet skulle angiveligt være at sikre forbrugerne lavere fjernvarmepriser.
Tidligere erfaringer fra f.eks. vandværksområdet,  tyder dog ikke på nogen måde på, at statslig centralistisk regulering vil medføre billigere forbrugerpriser - tværtimod!

Det er derimod veldokumenteret at de forbrugerejede selskaber er verdensmestre i billig fjernvarme.

En ny regulering af de private forbrugerejede selskaber er derfor unødvendig, urimelig og et indgreb i forbrugernes ret til at drive egne selskaber.

Høng Varmeværk siger ja til lokal selvbestemmelse i de forbrugerejede fjernvarmeselskaber og nej til ny regulering af fjernvarmen.

Fingrene Fra Fjernvarmen!Kontakt varmeværket hvis du bemærker tegn på brud på fjernvarmenettet.

 

Der er stadig en eller flere mindre lækager i fjernvarmenettet i Høng, som betyder at der dagligt tabes ca. 5.500 liter fjernvarmevand fra ledningsnettet

 

Hvis du bemærker tegn på brud på fjernvarmen, så kontakt venligst varmeværkets vagt på telefon 5885 2432.

 

Udendørs kan tegn på brud være opstigende damp og/eller udstrømmende varmt vand, eller optøede pletter i ellers frosne eller snedækkede områder.

 

Inde i huse kan tegn på brud være udsædvanlig støj fra varmeanlægget, og/eller høj luftfugtighed evt. udsædvanlig tildugning af vinduer.

 

Fjernvarmevandet er mellem 40 og 80 grader varmt, og er tilsat lysegrøn sporingsfarve.

 AFKØLINGSTARIFFEN ER NU GÆLDENDE I HØNG

Høng Varmeværk har, med virkning fra d. 1. september 2015, indført en afkølingstarif, som betyder at utilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet vil medføre en højere varmeregning.

 

Varmeværket udskriver ikke bøder!

Der er dog ikke - som man kan læse om i visse aviser - tale om en bøde! Der er tale om en mere retfærdig fordeling af omkostningerne, således at forbrugere, hvis varmeanlæg forårsager tab af varme, og dermed spild af energi,  selv må betale en større del af omkostningerne.

 

Krav om god afkøling har altid eksisteret.

Høng Varmeværk har altid haft krav om at afkøle fjernvarmevandet effektivt sådan at varmetabet kan holdes så lavt som muligt. Det nye er, at de forbrugere som ikke overholder kravet, ikke længere får betalt omkostningen af de øvrige forbrugere, som rent faktisk lever op til afkølingskravet.

Læs mere om afkølingstariffen her

De "gamle" tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering kan findes under fanebladet "Hvem er vi" øverst på siden.​

De "gamle" almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering kan findes under fanebladet "Hvem er vi" øverst på siden.​

DER BYGGES PÅ VARMEVÆRKET
29-06-2016
Høng Varmeværk er i øjeblikket ved at opføre en ny ladebygning til opbevaring af aske.
» Læs mere....
ÅRSAFLÆSNING 15. JULI
21-06-2016
d. 15. juli årsaflæses fjernvarmemålerne i Høng. Aflæsningen vil som udgangspunkt ske via fjernaflæsning.
» Læs mere....
NYT DESIGN PÅ "EGNE DATA"
07-04-2016
Høng Varmeværk har netop indgået aftale med vores dataleverandør om en modernisering af den nuværende løsning til at logge ind og se egne måleraflæsninger mv. Hvis du benytter dig af muligheden for at logge ind via værkets hjemmeside og se "Egne Data", kan du se frem til et helt nyt vindue med nogle let overskuelige kurver, samtidigt med at man kan downloade alle aflæsningsdata.
» Læs mere....
VARMEVÆRKETS HJERTESTARTER ER NU TILGÆNGELIG HELE DØGNET
18-03-2016
Høng Varmeværk har nu placeret værkets hjertestarter i et udendørs skab så den er tilgængelig for borgerne hele døgnet.
» Læs mere....
BREV TIL FORBRUGERE MED DÅRLIG AFKØLING
01-12-2015
Varmeværket har sendt breve vedr. dårlig afkøling til de 150 forbrugere som belaster fjernvarmesystemet mest på grund af dårlig afkøling.
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net