Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser.

​​

Høng varmeværk A.M.B.A.

Banemarken 8, 4270 Høng

Telefon: 58 85 24 32

e-mail: mail@h-varme.net

Varmeværkets kontor

Mandag - fredag 08.30 - 11.30

(hverdage)


​​​​

​​Hjertestarter på Høng Varmeværk


Hjertestarteren er umiddelbart tilgængelig hele døgnet.

   Aut. el-installatør

Høng Varmeværk har autorisation som el-installatørvirksomhed.

 

 

Høng Varmeværk er registreret

Energivejleder.

 

HØNG VARMEVÆRK UDBYDER HALMLEVERANCER FOR PERIODEN 1. AUGUST 2019 - 31. JULI 2022

Budfrist 25. februar

Høng Varmeværk a.m.b.a. udbyder årlig leverance af ca. 6.000 ton halm for en 3-årig kontraktperiode fra 1. august 2019 til 31. juli 2022.

  • Halmen skal være bigballer af Heston typen som byg- og/eller hvedehalm.
  • Enkelttilbud skal være på min. 100 ton og kan være på max. 1000 ton halm.

  • Den tilbudte pris skal være inkl. levering på Høng Varmeværk.

  • Tilbud skal afgives på Høng Varmeværks tilbudsblanket, som kan rekvireres hos værket.

  • Tilbud gives jfr. Leveringsbestemmelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2019

  • Den udfyldte og underskrevne tilbudsblanket skal være Høng Varmeværk i hænde senest mandag 25. februar 2019, kl. 12.00.

Såfremt hele eller dele af den tilbudte mængde halm hidrører fra underleverandør(er), skal der foreligge bindende underleverandøraftale(r) gældende for hele leveringsperioden.

Leveringsaftale indebærer forpligtigelse til at aftage en forholdsmæssig mængde halmaske, op til 10% af den leverede vægtmængde halm.

Såfremt halmasken skal leveres til udspredning på anden ejendom end tilbudsgivers, skal der foreligge bindende skriftlig aftale om aftag af halmaske fra ejeren af den pgl. Ejendom, senest ved indgåelse af aftale om levering.

Høng Varmeværk a.m.b.a. forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, og forkaste alle indkomne tilbud.

Leverandører, som er interesseret i at byde på denne leverance bedes kontakte Høng Varmeværk pr. e-mail, eller telefon, indenfor kontortid. Herefter fremsender værket tilbudsblanket, gældende leveringsbetingelser samt eksempel på leveringsaftale.

Høng Varmeværk a.m.b.a.

Banemarken 8, 4270 Høng

Tlf. 58 85 24 32

mail@h-varme.net

VANDTABET ER ENDELIGT UNDER KONTROL
18-02-2019
Høng Varmeværk har gennem længere tid været udfordret at et uforholdsmæssigt stort vandtab. En lang og målrettet indsat har nu bragt situationen under kontrol
» Læs mere....
BORTFALD AF GRUNDBELØB PÅVIRKER IKKE HØNG VARMEVÆRK
16-02-2019
Der har i den seneste tid været megen omtale af stigende fjernvarmepriser som følge af bortfald af det såkaldte grundbeløb. Dette er uden betydning for Høng Varmeværk
» Læs mere....
PUMPESTATION SIKRER FORSYNINGEN
04-02-2019
Høng Varmeværk har etableret en ny pumpestation på Kulbyvej
» Læs mere....
DER ER EN HJERTESTARTER PÅ VARMEVÆRKET
21-01-2019
På Høng Varmeværk er der en hjertestarter tilgængelig døgnet rundt
» Læs mere....
SOLVARME PÅ VEJ
21-01-2019
Anlægsarbejdet med etablering af solvarme ved Høng Varmeværk er nu i fuld gang
» Læs mere....

​Høng Varmeværk A.M.B.A. // Banemarken 8 // 4270 Høng // Tlf.: 58 85 24 32 // CVR: 29096716 // mail: mail@h-varme.net